ชุดแต่งงานไทย ผ้านุ่ง-สไบต่างสี งามแท้ตามขนบโบราณผสานความมงคล : Colorful Traditional Thai Dress

account_circle

Chaonang Wedding

ชุดแต่งงานไทย โบราณ

“เจ้านางเวดดิ้ง” หนึ่งในร้านชุดแต่งงานทั้งแบบไทยและสากลท่ีโดดเด่นในเรื่องการออกแบบงานฝีมือ และรายละเอียดไม่ซ้ำใคร จนเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ ที่มองหาความแตกต่าง เช่นเดียวกับในครั้งนี้ ท่ี “คุณก้อย – ดาริษา รัตนธนาภัทร์” ผู้ร่วมออกแบบได้นําเสนอชุดแต่งงานแบบนุ่งสีห่มสีตามความเช่ือของไทยโบราณท่ีนํามาประยุกต์ให้เข้ากับเจ้าสาวยุคใหม่มากขึ้น โดยไม่ทิ้งความเชื่อในเรื่องของสีอันเป็นมงคลที่อยู่คู่คนไทยมาทุกยุคสมัย

คุณก้อยเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การทํางานกับเจ้าสาวมานานหลายปี ว่า “ความนิยมเรื่องการสวมสีสันตัดกันและสีมงคลนั้นอยู่คู่กับบ้านเรา มานาน หากย้อนกลับไปดูประเพณีแต่งงานของไทยโบราณ เจ้าสาวชาวไทยไม่สวมใส่เสื้อผ้าสีใดสีหนึ่งเฉพาะเจาะจงเหมือนเจ้าสาวทางฝั่งตะวันตก แต่นุ่งห่มกันหลากหลายสีสัน โดยดูตามฤกษ์ยามและสีท่ีถูกโฉลกเป็นหลัก เช่นเดียวกับเจ้าสาวยุคใหม่ที่หากไม่ได้มีธีมสีประจํางานแต่ง งาน ส่วนใหญ่ก็จะเลือกสีชุดที่ถูกโฉลกกับตัวเอง หรือสีท่ีมีความหมายเป็นมงคล เช่น บางรายเป็นคนไทยเชื้อสายจีน แต่อยากจัดพิธีแต่งงานแบบไทย ก็จะ เลือกชุดไทยสีแดงคู่กับสีทอง หรือสีแดงคู่กับสีเงิน เป็นต้น

“สําหรับการเลือกชุดแต่งงานที่มีสีสันตัดกัน ความจริงก้อยว่าเทรนด์กําลังมาเลยนะคะ คือสมัยก่อนเจ้าสาวอาจเลือกชุดที่ท่อนบนกับ ผ้านุ่งสีเดียวกัน เช่น สีทอง สีครีม แต่ช่วงหลังมานี้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ มักจะมาพร้อมโจทย์ว่าอยากดูโดดเด่นไม่ซ้ำใคร จึงกล้าลองมากข้ึน ซึ่งก็เข้าทางกับสไตล์ของ ‘เจ้านางเวดดิ้ง’ เพราะเราพยายามรังสรรค์ชุดที่ใส่ได้จริง แต่มีดีไซน์และรายละเอียด ไม่ซ้ำใคร จึงลงลึกไปถึงเรื่องสีของผ้า ที่หน่ึง ต้องมีเฉดสวยงาม ขับผิวของผู้สวมใส่ สอง เป็นเฉดสีที่ไม่ซ้ำใครท่ีเราคัดมาเป็นพิเศษ สาม มีความหมายเป็นมงคลตามตําราของ ไทย แล้วค่อยแต่งด้วยรายละเอียดและงานดีไซน์เฉพาะตัว ที่ทางร้านออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษตามความต้องการของเจ้าสาวแต่ละคนค่ะ

“สําหรับชุดท่ีเลือกนํามาให้ แพรว wedding ชมในครั้งน้ี เราทําขึ้นมาสองแบบเพื่อตอบโจทย์เจ้าสาวท้ังแบบผิวขาวและผิวสองสี เพราะเมื่อพูดถึงการเลือกใส่ชุดสีตัดกัน สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ เฉดสีต้องเหมาะกับสีผิว หากเจ้าสาวมีผิวขาวก้อย แนะนําให้เลือกชุดแต่งงานสีอ่อนกับเครื่องประดับสีเงิน เพื่อให้ดูเรียบโก้ หากเจ้าสาวผิวสีเข้มอาจเลือกชุดสีเข้มโดยจับคู่กับเครื่องประดับสีทอง จะทําให้ดูมีออร่าและเปล่งประกายค่ะ

“โดยชุดแรกที่นํามาให้ชมเป็นผ้านุ่งสีเม็ดมะปรางหรือ สีชมพูอมม่วง ตัดกับท่อนบนท่ีเป็นผ้าสะพักสีเงินทับผ้าสไบ จับจีบสีเม็ดมะปรางที่ช่วยเชื่อมโยงสีมาจากผ้านุ่งเพื่อความสวยงาม กลมกลืน โดย ‘สีเม็ดมะปราง’ น้ันเป็นสีมงคลท่ีสื่อถึงความรักอันมั่นคงไร้เงื่อนไข ตลอดจนความทะนุถนอม อ่อนหวาน สวยงาม และอ่อนโยน ส่วนดิ้นสีเงินท่ีนํามาตัดกันน้ันเป็นสีที่ แสดงถึงความสูงส่งงดงาม

“สําหรับผ้าสะพักสีทองนั้น ปักประดับอย่างงดงามและโดดเด่นด้วยลวดลาย ‘ดอกบัวหลวงสีชมพู’ ท่ีได้แรงบันดาลใจ มาจากดอกบัว ดอกไม้มงคลของไทย ท่ีเชื่อว่าเป็นตัวแทนของ ความเจริญรุ่งเรืองและความบริสุทธิ์ผุดผ่อง อีกท้ังคนไทยยังเช่ือว่าสายใยของบัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักและการ ครองคู่ที่ยืนยาวอีกด้วย กลายเป็นชุดแต่งงานท่ีงดงามและเป็น สิริมงคลสําหรับการเร่ิมต้นชีวิตคู่

“ส่วนชุดที่สองได้แรงบันดาลใจมาจาก ‘นกยูง’ ราชินีแห่งนกทั้งปวง ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสูงส่งสง่างาม ตลอดจนเป็นตัวแทนของความรัก ความสุข ความโชคดี โดยทางร้านได้นําลวดลายของหางนกยูงมาออกแบบเป็นลายปักบนผืนสะพักสีทอง กลายเป็นลวดลายนกยูงทองที่อลังการ วิจิตรบรรจง

“สําหรับสีสันของชุดน้ี ท่อนล่างเป็นผ้านุ่งผ้าไหมสีน้ําเงินไพลิน สีท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและมั่นคง ตัดกับท่อนบนท่ีห่มสะพักลวดลายนกยูงสีทอง ซึ่งเป็นสีท่ีแสดงถึง ความมั่งคั่ง ร่ำรวย และสูงส่ง ผสานรวมเป็นชุดแต่งงาน อันงดงามท่ีสื่อความหมายแสดงถึงรักท่ีสดใส มั่นคง และ เคียงคู่กันตลอดกาล

“สําหรับเจ้าสาวคนไทยทชื่นชอบความแปลกใหม่อยากได้ชุดดีไซน์ไม่ซ้ำใครและมีสีสันถูกใจ สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะ ทางร้านยินดีให้คําแนะนําและออกแบบเพื่อตอบโจทย์คุณๆ ให้มากที่สุด “เพื่อให้คุณสวยท่ีสุดในวันสําคัญของชีวิตค่ะ”

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up