อินทิรา ธนวิสุทธิ์ (แอน)

เซเลบริตี้ตัวจริงเสียงจริง ลูกสาวสุดรักของโส ธนวิสุทธิ์  เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัท เวบ พับลิชชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสาร HisoParty และเว็บไซต์ HisoParty.com