อาริยะ คำภิโล (กล้อง)

เจ้าของธุรกิจร้านสลัดชื่อดัง Jones’ Salad ที่ประสบความสำเร็จจนขยับขยายสาขากว่า 15แห่งทั่วกรุง กลายเป็นธุรกิจสตาร์อัพที่สามารถสร้างรายได้หลายสิบล้านบาทต่อปี