แพรดาว พานิชสมัย (มัดมุก)

ลูกสาวพล.อ.ไพโรจน์ – เกล็ดดาว พานิชสมัย เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด เพราะเป็นสาวรักสุขภาพจึงอยากแบ่งปันสุขภาพดีๆ ให้กับคนอื่น ด้วยการจัดกิจกรรม “อยู่ดีมีสุข รวมบูธสินค้า food and wellness เพื่อเป็นศูนย์กลางของสังคมแห่งการมีสุขภาพกายและใจที่ดี  และเปิดโปรแกรมลดน้ำหนัก Weight loss and detox retreat เป็นเวลา 7 วัน 8 คืน