พิชามญช์ ชมะนันทน์ (แพรว)

หลานรักของอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เพราะเธอวางแผนชีวิตไว้ว่าจะทำงานเกี่ยวกับธุรกิจเรียลเอสเตท จึงเลือกเรียนปริญญาตรีด้าน Interior Special Design ที่ University of the Arts London หลังจากได้ทำงานตามความฝันที่ CBRE (Thailand) เพียง 2 ปี ก็ตัดสินใจลาออก เพื่อหันมาทำธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง ภายใต้แบรนด์Farmacy Wellness ผู้ผลิตพืชผักผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพในรูปของอาหาร และสกัดเป็นวิตามิน