ปรมา ไรวา (นาม)

ทายาทรุ่นที่ 2 ของธุรกิจ S&P เรียนจบด้าน Ceramics Design ที่สถาบัน Central Saint Martins College of Art and Design ประเทศอังกฤษ แล้วกลับมาช่วยดูแลร้านอาหารแบรนด์ใหม่ SNP Headquarter