ปวีณลักษณ์ ลิมปิชาติ (แอ้ม)

ลูกสาวของ ปวีณ-พิมพรรณ ลิมปิชาติ จบไฮสคูลจาก Methodist Ladies College เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ต่อปริญญาตรี สาขาการเต้นและการแสดง (Performance Art) ที่มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันกำลังศึกษาด้านโภชนาการ และเปิดคลินิกความงาม