นภัสรดา กาญจนเจริญ (เอพริล)

ลูกสาวคนเดียวของคุณทศพล และคุณสมพิศ กาญจนเจริญ หลังจากเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ จุฬาฯ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 มาครอง เอพริลก็ตัดสินใจไปเรียนต่อด้าน Msc Innovation Entrepreneur and management ที่ Imperial college ประเทศอังกฤษ  เอพริลมีความสามารถหลากหลาย ทั้งความสนใจในเรื่องการร้องเพลง รวมไปถึงงานทางด้านธุรกิจ ตอนนี้เธอหันมาเอาดีด้านงานบล๊อกเกอร์เต็มตัว