จันทรา จันทร์พิทักษ์ชัย (จันทร์)

จบปริญญาตรีภาควิชาออกแบบเครื่องประดับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำงานฟรีแลนซ์ให้กับแบรนด์ Lyn Around ก่อนจะได้เข้าไปศึกษางานที่ร้าน Olivia Diamonds และได้สร้างสรรค์แบรนด์ OLVD by Olivia Diamonds ก่อนจะสร้างแบรนด์ของตัวเอง Leila Amulets ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก