กมลพร วงศ์รักมิตร (หมิว)

ทายาทนครชัยแอร์ จบปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 Queen Mary University of London ประเทศอังกฤษ ตอนนี้ เข้ามาช่วยงานคุณแม่เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ที่บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด