“คุณหญิงต้น” เปิดบันทึกจากดวงใจ ถึงกษัตริย์ผู้ทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชน!

 

“คุณหญิงต้น” เผยถึงเรื่องราวตลอดชีวิตที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท

“คุณหญิงต้น” หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ได้เผยถึงเรื่องราวตลอดชีวิตที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท พร้อมกับพระบรมราโชวาทโดยตรงที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เคยรับสั่งกับคุณหญิงต้นเมื่อวันแต่งงาน 19 มีนาคม พ.ศ.2527 

คุณหญิงต้น

(ภาพ : @chitpas)

“อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นต่อไปในวันข้างหน้า ถ้ามีปัญหาหรือมีอะไร ขอให้นึกถึงความสุขในวันนี้ และความยินดีของทุกคนในครอบครัวที่มีให้กับเรา จะได้ช่วยในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจในอนาคต” ถือเป็นคําพระราชทานและคําสั่งสอนที่คุณหญิงต้นยึดถือมาโดยตลอดในการใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

Mono hair replacement systems

คุณพ่อ ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองมหาดเล็ก จนเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังช่วงปีพุทธศักราช 2513 – 2525 และเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จนถึงปี 2552 (ภาพ : @chitpas)

“ตั้งแต่เกิดมาถือว่าต้นโชคดี มีโอกาสได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เพราะคุณพ่อคุณแม่ทํางานถวาย ต้นได้ทราบเรื่องราวของพระองค์ท่านจากคําบอกเล่าของคุณพ่อคุณแม่ และจากที่ประสบด้วยตัวเอง สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ ทําไมใครคนหนึ่งจะเสียสละทุกอย่างในชีวิตเพื่อคนไทยกว่า 60 ล้านคนได้มากมายขนาดนี้ (เสียงเครือ) คุณพ่อเล่าว่า พระองค์ท่านทรงเป็นเหมือนผู้ชายทั่วไปที่โปรดความสนุกสนาน โปรดกีฬา ทรงเป็นศิลปิน ทรงรักครอบครัว แต่ในที่สุดก็ต้องทรงละทิ้งทั้งหมดเพื่อที่จะทรงงานอย่างเดียว โดยเฉพาะช่วงพระชนมพรรษา 40 พรรษา ทรงงานอย่างหนักโดยไม่ได้ทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเลย”

คุณหญิงต้น

ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร และคุณพ่อของสามี คุณจำนงค์ ภิรมย์ภักดี เกิดวันเดียวกันคือ 29 กุมภาพันธุ์ 2471 เป็นสหชาติ (เกิดในปีเดียวกัน) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในภาพ) ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ เนื่องในโอกาสที่ท่านทั้งสองมีอายุครบ 6 รอบ (ภาพ : @piyapas)
screen-shot-2016-11-08-at-3-02-33-pm

“ถ้าจะยกตัวอย่าง เครื่องบินโบอิ้งที่เรานั่งกันมากว่า 30 – 40 ปี พระองค์ท่านไม่ทรงเคยประทับเลย เป็นไปได้อย่างไร เรื่องนี้คนไทยอาจจะมองข้ามและลืมไปว่าพระองค์ท่านทรงเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง เสด็จประพาสต่างประเทศครั้งล่าสุดที่ประเทศอังกฤษ ถ้าจําไม่ผิด พ.ศ.2509 หลังจากนั้นก็ไม่ได้เสด็จประพาสที่ไหนอีกเลย ในขณะที่พระสถานะของพระองค์ทรงทําได้ แต่ก็ไม่ทรงทํา ทรงเสียสละมากมายเหลือเกิน เพราะสิ่งที่พระองค์รักมากกว่า

“ไม่ใช่แค่พูดว่ารักในหลวง เราได้ทําอะไรที่เป็นรูปธรรมถวายพระองค์ท่านบ้างหรือเปล่า หากคนไทยหันไปมองและดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ไม่ว่าจะเรื่องความประหยัด การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ต้องถึง 100 เปอร์เซ็นต์ที่พระองค์ท่านทรงทํา แค่คนละนิดละหน่อย ต้นคิดว่าเมืองไทยคงน่าอยู่ขึ้น”

ที่มา : นิตยสารแพรว คอลัมน์ “คำพ่อสอน”

ภาพ : @piyapas

Praew Recommend

keyboard_arrow_up