เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัตตาหกุล

เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัตตาหกุล

เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัตตาหกุล
เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัตตาหกุล

จัดว่าเป็นสาวหวาน จนไม่อยากเชื่อว่าอาชีพของ ‘ลูกแก้ว’ คือ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ดูแลฝ่ายสัญญาและหารือ อธิบายฉบับสั้นว่า ทำหน้าที่ตรวจสัญญาเบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัตตาหกุล

Praew Recommend

error: Content is protected !!