จิตอาสาไม่ใช่งานที่ทำในยามว่าง แต่ต้องทำในยามที่มีลมหายใจ

ขณะที่คุณกำลังอ่านบทความนี้ เบสท์กำลังเดินทางไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หลายแห่งอยู่ในซอกหลืบเขาทุรกันดาร หลายแห่งเป็นโรงเรียนของเด็กยากไร้อรพิมพ์ รักษาผล
“จิตอาสาไม่ใช่งานที่ทำในยามว่าง แต่ต้องทำในยามที่มีลมหายใจ”

เรื่อง ปารัณ เจียมจิตต์ตรง

Praew Recommend

keyboard_arrow_up