กะเทาะใจ 2 ไฮโซ หนุ่มเนื้อหอม

2 หนุ่ม ไฮโซที่เี่ป็นข่าวกับดาราสาวบ่อยๆ สำหรับ “เพชร – อิทธิ ชวลิตธำรง” กับ “ฮิม – อิสริยะ คหูาเปรมกิจ” แต่น้อยครั้งที่ทั้งคู่จะยอมออกสื่อให้สัมภาษณ์ วันนี้แีพรวชวนสองหน่มุเนื้อหอมมาเปิดตัวเปิดใจครั้งแรก

กะเทาะใจ 2 ไฮโซ หนุ่มเนื้อหอม

อิทธิ ชวลิตธำรง

เห็นชื่อคุณเพชรตามหน้าบันเทิง จริงๆ เเล้วทำงานที่ไหน

(หวั เราะ) ผมเป็นซีอีโอทำธรุกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์บริษัท เพชร ดีเีวลลอปเมนท์

Praew Recommend

keyboard_arrow_up