สโรชิน บุตรน้ำเพ็ชร

สโรชิน บุตรน้ำเพ็ชร “การให้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีเสมอ”

account_circle
สโรชิน บุตรน้ำเพ็ชร
สโรชิน บุตรน้ำเพ็ชร

นอกจากความทุ่มเทให้กับธุรกิจ “SWS Best Service” อาณาจักรรถยนต์ใช้แล้วระดับพรีเมียม สิ่งที่ คุณหลิน สโรชิน บุตรน้ำเพ็ชร ใส่ใจอย่างสม่ำเสมอคือการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา

สโรชิน บุตรน้ำเพ็ชร “การให้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีเสมอ”

“ที่ผ่านมาหลินเน้นให้การช่วยเหลือสังคมผ่านมูลนิธิในโครงการต่างๆที่เห็นว่าจำเป็นและดูมีความต่อเนื่อง โดยมาก จะเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการทางการแพทย์ตาม โรงพยาบาลต่างๆ จัดซื้อเวชภัณฑ์ ความร่วมมือในการสร้าง อาคารศูนย์การแพทย์เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาเพื่อใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนทางการแพทย์ พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ การรักษา ผู้ป่วยด้อยโอกาส  รวมไปถึงความช่วยเหลือเรื่องเครื่องมือแพทย์ ที่ต้องการปรับปรุงหรือยังขาดแคลนในแต่ละปี และองค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ป่วย ด้วยโรคขาดสารอาหารและต้องการรับวัคซีนป้องกันต่างๆ

“ช่วงประมาณปี2562 หลินมีโอกาสเดินทางไปหลายโรงเรียน ในจังหวัดน่าน อำเภอปัว อำเภอบ้านหลวง อำเภอเวียงสา โดย นำรองเท้านักเรียนไปบริจาคให้เด็กๆ รวมถึงมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส ครั้งนั้นหลินได้เห็นว่าเด็ก บางโรงเรียนใส่ชุดประจำท้องถิ่นหรือใส่ชุดเป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้า ที่ทอเอง รวมทั้งเดินเท้าไปโรงเรียน พอถึงกลางวันบางคนขี่จักรยาน กลับบ้านเพื่อช่วยปรุงอาหารแล้วทานพร้อมครอบครัว เป็นการ ประหยัดค่าใช้จ่าย บางคนทำงาน ทำไร่ ทำสวน ทอผ้า รวมถึง รับจ้างอื่นๆไปด้วยในช่วงบ่ายและวันหยุด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ครอบครัวและดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านช เด็กๆเหล่านี้น่ารักและ น่าสนับสนุนมาก

“หลินยังเคยมีโอกาสถวายทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์ที่ ประสงค์จะศึกษาในระดับสูง แต่จำกัดด้วยกำลังทรัพย์ นับเป็น ความสุขใจในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งท่านก็ประสบความสำเร็จ และ ในเวลาต่อมาหลังจากสำเร็จการศึกษา ท่านได้เผยแผ่ความรู้แก่ คณะสงฆ์ โดยบรรจุและดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่สถาบันการศึกษาของสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุñราชวิทยาลัย นับเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา รู้สึก ซาบซึ้งและคิดว่าเป็นโชคดีอย่างมาก  เพราะส่วนตัวมีความผูกพัน กับเรื่องของการสอบชิงทุนการศึกษามาตั้งแต่เด็ก เริ่มตั้งแต่ การเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาöาจักรในเขตเกรทเทอร์ แมนเชสเตอร์ (Greater Manchester) ในระดับมัûยมปลาย (O-Level / )%5′ รวมถึงเมื่อกลับมาประเทศไทยก็มีโอกาส ได้ร่วมโปรแกรมสอบแข่งขันแล้วได้คะแนนสูงติดอันดับ และ ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาตลอดระยะเวลา 4 ปีเรียกว่าหลินมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี

ครั้งนี้จึงรู้สึกยินดีมากๆค่ะ ที่แพรวชวนให้ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ Praew Talk “The Fight Club” Round 3 หลินเชื่อว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาล้วนสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ยิ่งใหญ่ได้  ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ สังคมของเรา ประเทศของเรา สิ่งรอบตัว หรือกับโลกใบนี้ใน ทางสร้างสรรค์


Praew Recommend

keyboard_arrow_up