อุ้ม-สิริยากร

9 คำคมสะท้อนตัวตน อุ้ม-สิริยากร นี่แหละ #อาร์ตตัวแม่ ของจริง

อุ้ม-สิริยากร
อุ้ม-สิริยากร

5.ถ้ากล้าเอาตัวเองมาทํางานที่ให้คนจํานวนมากดู ก็จงกล้ายอมรับในผลที่เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีทั้งบวกและลบ

6.หมั่นพิจารณาตนเองอยู่เสมอ ใครชื่นชมก็อย่าหลงไปกับมัน ต้องมีใจที่จะหนักแน่นต่อคําชม ส่วนคําวิจารณ์ คําติฉินต่างๆ ก็ต้องพิจารณาว่าเกิดจากอะไร ถ้ามีเหตุผลก็เอามาปรับปรุงตัวเอง แต่ถ้าวิจารณ์ด้วยอารมณ์และความเห็นส่วนตัวล้วนๆ เราเองนั่นแหละที่ต้องหนักแน่นในการรับฟัง

อุ้ม สิริยากร

7.การอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนานๆ เราจะได้รับการหล่อหลอมหรือปลูกฝังว่าอย่างนี้สิดี แต่พอเราไปที่อื่น เขากลับไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกันเลย ฉะนั้นการที่เราได้ออกไปจากสภาพที่คุ้นชินเดิมๆ จึงเท่ากับเป็นการเปิดโลกทัศน์ตัวเอง ได้เห็นว่าคนอื่นเขาให้คุณค่ากับอะไรบ้าง

8.สังคมจะดีเมื่อเราอยู่ด้วยกันด้วยคุณสมบัติของพรหมวิหาร 4  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รักคนอื่นให้มาก อยากเห็นคนอื่นพ้นทุกข์ ยินดีเมื่อเขาได้ดี และเมื่อได้ทําอะไรแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ให้อุเบกขา วางใจเป็นกลาง

9.จงใช้ชีวิตอย่างไม่เอาความดีเข้าตัว ขณะเดียวกันความชั่วก็ไม่เอาเข้าตัวเช่นกัน

สิริยากร พุกกะเวส


ที่มา : นิตยสารแพรว นิตยสาร Secret และนิตยสารสุดสัปดาห์

สามารถติดตามอ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่

ล้มได้ก็ลุกได้ 6 ข้อคิดความรัก รักษาใจตัวเองในแบบ ปู- ไปรยา

8 ประโยคอุ่นๆ กินใจจาก ‘อนุสรณ์ ภักดิ์สุขเจริญ’ ชายผู้แสนดีของน้องปีใหม่-แม่แอฟ

ข้อคิดจากชาคริต เมื่อชีวิตค้นพบสัจธรรม

Praew Recommend

keyboard_arrow_up