ภาพกำลังใจของตูน บอดี้แสลม

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวที่ผมเคยได้ยินตอนเด็กๆ มีมากมาย แต่พระบรมราโชวาทองค์หนึ่งที่ผมจำได้จนทุกวันนี้ ไม่ได้เชิงนำมาใช้ แต่เมื่อโตขึ้นแล้วย้อนกลับมานึกถึงพระบรมราโชวาทองค์นี้ ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

Praew Recommend

keyboard_arrow_up