‘ดนตรีไทยไม่สิ้นแล้ว เพราะพระทูลกระหม่อมแก้วทรงเอาใจใส่’… 10 พระฉายาลักษณ์แสดงพระอัจฉริภาพด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

event

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าหญิงนักดนตรี ความข้อนี้เชื่อว่าเป็นที่แจ้งประจักษ์แก่พสกนิกรไทยทั้งประเทศอยู่แล้ว

ครั้งหนึ่ง อาจารย์เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติได้กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีที่มีในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีว่า “ดนตรีไทยไม่สิ้นแล้ว เพราะพระทูลกระหม่อมแก้วทรงเอาใจใส่”

เล่ากันว่าสมัยที่พระองค์ทรงเริ่มเรียนดนตรีใหม่ๆ ที่โรงเรียนจิตรลดานั้น ทรงได้พระอาจารย์สองท่านคือ ครูนิภา อภัยวงศ์ และครูจินดา สิงหรัตน์ถวายการสอนเครื่องสายคือ ซอด้วง  ทั้งที่พระองค์โปรดระนาดมากกว่า แต่เพราะครูเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิง จะมาตีระนาดดูไม่เหมาะ ยิ่งเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดา เกรงว่าจะดูเป็นนักเลงมากเกินไป  ไม่สมพระเกียรติยศตามแบบโบราณ  จึงอาจกล่าวได้ว่าการทรงซอในชั้นต้นนั้นค่อนข้างจะเป็นการฝืนพระทัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอยู่บ้าง แต่ด้วยพระปรีชาสามารถทำให้ทรงอ่านโน้ตเพลงไทยออกทุกรูปแบบ

กระทั่งปี 2528 พระองค์จึงทรงเริ่มเรียนระนาดเอกอย่างจริงจัง หลังจากที่ได้เสด็จฯเพื่อทรงดนตรีไทย ณ บ้านปลายเนิน ซึ่งเป็นวังของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  โดยมีครู สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ  เป็นพระอาจารย์

เล่ากันอีกว่าทุกวันภายหลังจากตื่นบรรทม พระองค์ต้องทรงทำการบ้านด้วยการไล่ระนาดทุกเช้า จนกระทั่งปีถัดมาพระองค์จึงทรงบรรเลงระนาดเอกร่วมกับครูอาวุโสของวงการดนตรีไทยหลายท่านต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรก ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเพลงที่ทรงบรรเลง คือ เพลง นกขมิ้น (เถา)

นับจากนั้นมา การทรงดนตรีไทยก็กลายเป็นงานอดิเรกที่สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงโปรดปรานเรื่อยมา และได้ทรงดนตรีไทยในวาระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานปิดภาคเรียนของโรงเรียน งานวันคืนสู่เหย้าโรงเรียนจิตรลดา ฯลฯ จวบจนทรงเข้าศึกษาที่คณะอักษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์ก็ทรงเข้าร่วมชมรมดนตรีไทยของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ อักษรศาสตร์ โดยทรงซอด้วงเป็นหลัก และต่อมาก็ทรงหัดเล่นเครื่องดนตรีไทยชิ้นอื่นอีกหลายชิ้น รวมทั้งทรงฝึกขับร้องเพลงไทยและรำไทยด้วย

เกี่ยวกับเรื่องความสนพระทัยงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยนี้ พระองค์เคยทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ“มณีพลอยร้อยแสง” ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปี 2533 เกี่ยวกับเรื่อง“เหตุใดข้าพเจ้าจึงชอบดนตรีไทย” ว่า แม้พระองค์จะทรงได้ยินเสียงดนตรีมาตั้งแต่ประสูติ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ทรงสนพระทัยมากนัก กระทั่งทรงได้เห็นและได้ฟังอย่างตั้งใจแล้วนั่นแหละ จึงทรงรู้แจ้งว่าเพลงไทยนั้นมีความไพเราะและสนุกมากเพียงไหน

นอกจากนี้ยังทรงเคยมีรับสั่งอีกว่า “ดนตรีไทยนี้เล่นแล้วติด ที่ติดนั้นไม่ใช่เพราะสนุกเท่านั้น แต่เพราะมีผู้ที่ถูกพระราชอัธยาศัยร่วมในกิจกรรมดนตรีนั้นด้วย

ในโอกาสนี้ แพรวดอทคอมจึงขออัญเชิญพระฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยมาให้พสกนิกรได้ร่วมชื่นชม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมแสดงในงานโรงเรียนจิตรลดา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมแสดงในงานโรงเรียนจิตรลดา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมเล่นละครร้อง สมัยเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมเล่นละครร้อง สมัยเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเล่นซอด้วง โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารทรงร่วมขับเสภา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเล่นซอด้วง โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารทรงร่วมขับเสภา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฉลองพระองค์ชุดไทย เล่นซอด้วง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงเล่นซอด้วง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเล่นซอสามสาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเล่นซอสามสาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสที่ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ ปี 2538
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสที่ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ ปี 2538
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงระนาดเอก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงระนาดเอก
001
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้องเพลงไทย
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป่าทรัมเป็ต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป่าทรัมเป็ต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมเล่นดนตรีกับคณะดนตรีจีน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมเล่นดนตรีกับคณะดนตรีจีน

ที่มาข้อมูล : พระราชนิพนธ์ ‘มณีพลอยร้อยแสง’ และ  www.yavf.or.th

Praew Recommend

keyboard_arrow_up