จิตต์สิงห์ สมบุญ ศิลปินนักออกแบบ

ตั้งแต่เกิดมา ผมซึมซาบเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวจากพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงทำให้กับประชาชน ไม่ใช่ถูกฝังชิพ หรือจากการประโคมของสื่อ อย่างนักการเมืองยุคนี้นิยมใช้กัน พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้าน พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีเป็นที่ยอมรับทั้งไทยและต่างชาติ ทรงเป็นช่างภาพ ทรงเป็นนักเล่นเรือใบ และที่สำคัญทรงเป็นนักพัฒนาประเทศ ประเทศไทยพัฒนาจนทุกวันนี้เพราะใคร ใครที่ช่วยเหลือชาวเขาจากการปลูกฝิ่นมาเป็นปลูกพืชเมืองหนาว หาใช่นักการเมืองไม่ ภายในพระราชวังสวนจิตรลดา ไม่ได้มีอะไรที่ฟุ่มเฟือย แต่เป็นสถานที่ทดลองโครงการส่วนพระองค์ในสิ่งที่ประเทศเราถนัด นั่นคือการเกษตรกรรม

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทองค์หนึ่งเกี่ยวกับการทำงาน ที่ผมน้อมนำมาปฏิบัติเสมอ

“เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำมากขึ้น”
ผมจึงชอบทำทุกอย่าง และทำด้วยความตั้งใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผมจะรู้สึกท้อ เวลาทำงานที่ซ้ำซาก เพราะเหมือนเราย่ำอยู่ที่เดิม แต่ถ้ามีงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ผมจะรู้สึกสนุก และพยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุด

อย่างงานวาดภาพ ทุกภาพเกิดจากความประทับใจและความรัก พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุครัตนโกสินทร์ในช่วงที่ผมมา พระองค์ยิ่งใหญ่มาก ผมเคยสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านไว้เป็นจำนวนมาก แล้ววันหนึ่งก็อยากวาดพระบรมสาทิศลักษณ์ไว้บ้าง ซึ่งงานออกมาต่างสไตล์แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ

ผมสร้างงานด้วยใจ และใช้ความมานะอย่างสูง ซึ่งผลที่ผมได้รับในวันนี้เป็นจริงอย่างพระบรมราโชวาทที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนพวกเราไว้

เรื่อง : กิดานันท์
สุดเสน่หา ภาพ : วรสันต์ ทวีวรรธนะ
ที่มา : นิตยสารแพรวฉบับ 832 คอลัมน์ คำพ่อสอน

Praew Recommend

keyboard_arrow_up