ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย… ชีวิตนี้เป็นตัวเป็นตนเพราะพระมหากรุณาธิคุณ

“ถือเป็นความโชคดีของไหมที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ และถวายงานอย่างใกล้ชิด ไหมจึงต้องพยายามทำงานให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย”

คุณไหม บุตรสาวคนเดียวของท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทำงานถวายในตำแหน่งหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

“ไหมมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ตั้งแต่จำความไม่ได้ ส่วนงานแรกในชีวิตที่ได้ถวายงาน คือการร่วมเดินแบบชุดไทยสมัยต่างๆ ให้กับพระราชอาคันตุกะได้ชม ที่พระบรมมหาราชวัง และในงานประกวดผ้าไหม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ถือเป็นความประทับใจที่ทรงมีพระเมตตากับไหม”

“ได้ถวายงานอีกครั้งตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ไหมเป็นหนึ่งในคนที่ถวายของที่ระลึกเป็นช่อกระแตให้กับพระราชอาคันตุกะของแต่ละประเทศ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงดำเนินผ่าน สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงรับสั่งขึ้นว่า “นี่หนูไหม ลูกจรุงจิตต์” เวลานั้นไหมตื่นเต้นมาก พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งถึงช่อกระแต ใจอยากวิ่งไปหยิบช่อกระแตที่วางอยู่ด้านหลังมาถวายให้ทอดพระเนตร แต่ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกจริงๆ”

“หลังจากเรียนจบปริญญาตรี คณะโบราณคดี เอกประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร แม่บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงมีรับสั่งว่า จะพระราชทานทุนให้ไปฝึกงาน และเรียนต่อปริญญาโทที่ New York University ด้านVisual Culture : Costume Studies ไหมจึงเลือกเรียนประวัติศาสตร์เสื้อผ้าของชาติตะวันตก”

“พอเรียนจบกลับมา สมเด็จพระนางเจ้าฯก็ทรงมีรับสั่งว่าให้เรียนต่อปริญญาเอกเลย แต่ไหมทูลฯว่า อยากให้พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดสำเร็จก่อน ปรากฏว่าพอช่วยงานได้ 4 เดือน อาจารย์สมิทธิผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ผ้าคนเดิมเสียชีวิต ไหมจึงต้องมารับหน้าที่ดูแลเต็มตัว ถือเป็นงานแรกในชีวิต”

“วันเปิดพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ไม่ได้เสด็จฯ เนื่องจากทรงพระประชวร มาเสด็จฯ ทอดพระเนตร วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ทรงมีรับสั่งว่า “ไม่น่าเชื่อว่าฉลองพระองค์เมื่อนำมาจัดแสดงในห้องแล้วจะสวยงาม”

“อีกเหตุการณ์ที่ไหมปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด คือเมื่อตัดสินใจจะแต่งงานกับรอ.ธนวัฒน์ เนตรน้อย เมื่อแม่กราบทูลฯ เรื่องนี้ พระองค์ท่านมีรับสั่งว่า “จะหมั้นให้” เป็นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ เพราะไม่เคยได้ยินว่า พระองค์ทรงหมั้นให้ใครมาก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นสมรสพระราชทาน วันนั้นวันที่ 20 มกราคม 2555 ตอนที่เข้าเฝ้าฯ ไหมกับสามีตื่นเต้นมาก จนจำไม่ค่อยได้ว่าทรงมีพระราชดำรัสอะไร แต่เท่าที่จำได้คือ ทรงสอนเรื่องการใช้ชีวิตคู่ว่า ต้องมีความเข้าใจและให้อภัยกัน”

“ถือเป็นความโชคดีของไหมที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ และถวายงานอย่างใกล้ชิด ไหมจึงต้องพยายามทำงานให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย”


ที่มา : นิตยสารแพรวฉบับ 839 (10 สิงหาคม 2557) คอลัมน์ เรื่องพิเศษ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up