คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์… เป็นคนต้องรักษาสัจจะ

ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด

“เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ที่ดิฉันใช้น้อมนำเรื่องการรักษาคำพูดมาปฏิบัติแล้วสอนลูกๆ ด้วยว่า ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด จะพูดอะไรก็ได้ หลังจากพูดออกไปแล้ว เราจะกลายเป็นบ่าวของคำพูด ทุกคนต้องมี Goodwill อย่างที่คนจีนเรียกว่า ยี่ห้อ ถ้าพูดว่าจะทำโน่นทำนี่ แต่สุดท้ายไม่ทำ ก็จะเสียยี่ห้อ ไม่มีใครนับถือ ฉะนั้นเราต้องรักษายี่ห้อไว้

“อย่างดิฉันทำงานมา 50 ปี เพราะได้ยี่ห้อของคุณพ่อ (สวงค์ วุฑฒินันท์) ช่วยไว้มาก ท่านไม่ได้ร่ำรวยแต่ยี่ห้อดี ไม่เคยโกงใคร รับปากแล้วทำ ดิฉันจึงสอนลูกๆ เสมอว่า ลูกลองคิดดู ถ้าลูกทำเสียยี่ห้อ ชักดาบและเบี้ยวคนอื่น สิ่งไม่ดีที่ทำไว้จะกลับมาที่ลูกๆ ของลูกอีกที ฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจอย่าสัญญา มรดกที่ดิฉันให้ลูกจึงไม่ใช่แค่เงินทอง แต่ให้ยี่ห้อ

“ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งไว้ และที่สำคัญพระองค์ทรงสอนด้วยการทรงทำเป็นตัวอย่างมาโดยตลอด”

เรื่อง : กิดานันท์ ภาพ : โยธา
ที่มา : นิตยสารแพรวฉบับ 839 (10 สิงหาคม 2557) คอลัมน์คำพ่อสอน

Praew Recommend

keyboard_arrow_up