ซูมชัดๆ สาวสวยตัวเต็ง! เวที Miss Universe Thailand 2018

Miss Universe Thailand 2018
Miss Universe Thailand 2018

เผยโฉมหน้า 40 สาวสวยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2018 พร้อมซูมชัดๆ ใครตัวเต็งเวทีนี้

การประกวด Miss Universe Thailand 2018 (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ) ได้มาถึงช่วงสำคัญอีกครั้งโดยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561  ที่ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม เอ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดตัวสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ทั้ง 40 คน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดเก็บตัวทำกิจกรรม ชัดว่ายน้ำ และชุดราตรี จากนางงามรุ่นพี่ พร้อมเปิดตัว“มงกุฎ Miss Universe Thailand 2018”  ออกแบบและผลิตโดย บิวตี้เจมส์ “มงกุฎ Miss Universe Thailand 2018  ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก  “นกยูง”ที่ยืนโดดเด่นสง่างามกลางป่ากว้างพร้อมรำแพนหาง สีรุ้งงามระยับจับแสงหลากสี เปล่งประกายเป็นลวดลายเอกลักษณ์ความสวยงามมาสร้างสรรค์เป็นมงกุฎอันเลอค่า สำหรับ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018” ผู้มีความสง่างาม และเป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018

Miss Universe Thailand 2018
เปิดตัวมงกุฏเพชร โดย มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน ได้แก่

หมายเลข 1  นางสาวนิโคลีน พิชาภา บุญชู หรือ นิโคล อายุ 19 ปี สูง 170 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะ General Education สาขา Genreral มหาวิทยาลัย Citrus College จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 2 นางสาวเมณิษา ชุมสายสกุล หรือ กานต์ อายุ 22 ปี สูง 169 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 3 นางสาวพภัสสรณ์ จารุอัครพัฒน์ หรือ ฟิล์ม อายุ 20 ปี สูง 165 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก เอก voiceมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 4 นางสาวปริญญานาฏ ด่านซ้าย หรือ ตัวเล็ก อายุ 19 ปี สูง 169 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ สาขาบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 5 นางสาวนัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล หรือ โซ่ อายุ 24 ปี สูง 174 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอักฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเลข 6 นางสาวคุณัญญา ชมพูหลง หรือ แป้ง อายุ 25 ปี สูง 174 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หมายเลข 7 นางสาวภิรญา ศรีมุกข์ หรือ มาย อายุ 25 ปี สูง 175 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลข 8 นาวสาวมนัสนันท์ ภูธัญญบดินทร์ หรือ เทนเทน อายุ 25 ปี สูง 177 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญยาตรี คณะโบราณคดี สาขามนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 9 นางสาวอนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์ หรือ นิต้า อายุ 25 ปี สูง 174 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาิทยาลัย จังหวัดลำปาง

Miss Universe Thailand 2018
นิต้า-อนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์ พี่สาวอนิพรณ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์  2015

หมายเลข 10 นางสาวฐิดารีย์ เกษร หรือ นุ๊ก อายุ 22 ปี สูง173  เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีสครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 11 นางสาววาเลนตินา จาร์ดุลโล หรือ พลอย อายุ 24 ปี สูง 165 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2 คณะ Letters สาขา Lauguages for International Cooperations มหาวิทยาลัย Suor Orsola Benincasa จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Miss Universe Thailand 2018
วาเลนตินา จาร์ดุลโล หรือ พลอย เดอะวอยซ์

หมายเลข 12 นางสาวพลิตา พุทธรัสสุ หรือ จุ๊บจิ๊บ อายุ 25 ปี สูง 170 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาโท คณะ Business Management in Creative Industries มหาวิทยาลัย De Monfort University จังหวัดขอนแก่น

Miss Universe Thailand 2018

หมายเลข 13 นางสาวเพ็ญพิมล ศศิธรรมวงศ์ หรือ อุ้ย อายุ 22 ปี สูง 172  เซนติเมตร จบการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขา Marketting  จาก  Bangkok University Internationalจังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 14 นางสาวปวีนา ซิงห์ หรือ วีนา อายุ 22 ปี สูง 178 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษารัซเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

Miss Universe Thailand 2018

หมายเลข 15 นางสาววรรณพร มรรคดวงแก้ว หรือ เอิงเอย อายุ 27 ปี สูง 170 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเลข 16 นางสาวศุทธนี วิเขียรซอย หรือ การ์ตูน อายุ 21 ปี สูง 170 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

หมายเลข 17 นางสาวสุพัตรา เกียรติจรุงพันธ์ หรือโบว์ อายุ 24 ปี สูง 176 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4 คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม(สิ่งทอและแฟชั่น) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร

หมายเลข 18 ส.ต.หญิง เหมือนฝัน ณ น่าน หรือ โบนัส อายุ 25 ปี สูง 168 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่1 คณะนิเทศศาสตร์การตลาด สาขาสื่อสารการตลาดใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จังหวัดน่าน

หมายเลข 19 นางสาวอรนารี วรรณประสาท หรือ ครีม อายุ 25 ปี สูง 175 เซนติเมตร จบการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดสระบุรี

หมายเลข 20 นางสาวโศภิตา กาญจนรินทร์ หรือ นิ้ง อายุ 23 ปี สูง 169 เซนติเมตร จบปริญญาตรีคณะ Business administration สาขา Finance จาก University of Nevada, Las Vegas จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 21 นางสาวกนกวรรณ คำเทพ หรือ ยีน อายุ 24 ปี สูง 174 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดน่าน

หมายเลข 22 นางสาวฤาชนก มีแสง หรือ เทวี อายุ 23 ปี สูง 170 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 23 นางสาวเจนจิรา เฉิน หรือ เจน อายุ 20 ปี สูง 168 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดบึงกาฬ

Miss Universe Thailand 2018

หมายเลข 24 นางสาววธูสิริ ใจกลาง หรือ คิตตี้ อายุ 24 ปี สูง 170 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่2 คณะมนุษศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลข 25 นางสาวพิชญาสุ วรรณเสวก หรือ โบว์ อายุ 23 ปี สูง 178 เซนติเมตร จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 26 นางสาวพีรชาดา ขันรักษ์ หรือ พลอย อายุ 23 ปี สูง 170 เซนติเมตร กำลังศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

หมายเลข 27 นางสาวศรสวรรค์ ศิลาพรม หรือ ฝน อายุ 24 ปี สูง 175 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน(คณิตศาตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลข 28 นางสาวชารีนา เฮงสาทร หรือ ชาช่า อายุ 25 ปี สูง 165 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ Computer Information Systems สาขา Business มหาวิทยาลัยCal Poly,Pomona จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเลข 29 นางสาวอุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ หรือ น่ารัก อายุ 23 ปี สูง 171 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดนนทบุรี

หมายเลข 30 นางสาวพรรณธิญา พฤกษา หรือ ส้มโอ อายุ 23 ปี สูง 166 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์

หมายเลข 31 นางสาวพิจิตรา กองสอน หรือ แป้ง อายุ 24 ปี สูง 169 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลข 32 นางสาวรัตนรัตน์ ศรีคง หรือ จีน่า อายุ 24 ปี สูง 171 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 33 นางสาวอรรมณี อุ่นเมือง หรือ เอมี่ อายุ 24 ปี สูง 173 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต

หมายเลข 34 นางสาวลลิตกาญจน์ พรนิพัทธ์กุล หรือ ปิ่น อายุ 24 ปีสูง 167 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลข 35 นางสาวณัฐรภัทร์ ศีรนาภัทราสิริ หรือ กิฟท์ อายุ 26 ปี สูง 178 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดลพบุรี

หมายเลข 36 นางสาวสาลิกา ฟอร์เมิรต คมกลาง หรือ แครอท อายุ 22 ปี สูง 178 เซนติเมตร  จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ Asia Pacific Management สาขา Strategic Management and Organization Asia Pacific university จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลข 37 นางสาวปฏิมาภรณ์ ขยันชม หรือ มีน อายุ 20 ปี สูง 170 กำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเลข 38 นางสาวอัปสร โอริญาเบลล์ เมนิล หรือเบลล์ อายุ 21 ปีสูง 168 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ Art – digital Film Making  SAE  institute (and Middle sex University) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข39 นางสาวน้ำฝน ศิริกุล หรือ ฝน อายุ 26 ปีสูง 170 เซนติเมตร จบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขา
คหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 40 นางสาวรัชนีกร จิรคุณากร หรือ เเนน อายุ 24 ปี สูง 168 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่2 คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดระนอง

พร้อม มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017   ได้เชิญ มงกุฎเพชรมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018  ให้สื่อมวลชนได้ชม

สำหรับบัตรเข้าชมการประกวดรอบชุดว่ายน้ำ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา 19.30 น. ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ การประกวดฯรอบ Preliminary  วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน เวลา 19.00-21.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์  และ  การประกวดฯรอบตัดสินในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 19.00-21.00น. ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.missuniversethailand.com หรือโทร. 02-271-1255

keyboard_arrow_up