รู้จักคุณค่าชีวิต เปิดเรื่องคุณหญิงจำนงศรี อดีตนักข่าว และ 4 บุคคลต้นแบบ ทำดีกลับสู่สังคม

กว่าคนหนึ่งๆจะเข้าใจ รู้ซึ้งถึงคุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิต ย่อมผ่านเรื่องราวต่างๆและประสบการณ์ทั้งดีและร้ายอันเป็นส่วนสำคัญที่ได้หล่อหลอมให้ชีวิตของเขาหรือเธอเติบโตขึ้น เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น รู้จักให้เกียรติผู้อื่น รู้จักการดำเนินชีวิต รู้จักการบริหารจัดการชีวิตด้านการทำงาน ครอบครัว และเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้ว การได้หันกลับมามองคนอื่นและสังคมที่อยู่ ด้วยการเริ่มรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อชีวิตไม่น้อยเลย

คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

“Perfect Wealth” วารสารออนไลน์ที่ถ่ายทอดปรัชญา “When Your Wish is More Than Wealth ของบริการไพรเวทแบงก์ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีคุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแล ได้ให้ความคิดในเชิงที่ว่า เพราะชีวิตไม่ได้ให้คุณค่าเฉพาะเรื่องทรัพย์สินที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังมองไปถึงเรื่องการทำดี การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้ดีขึ้นด้วย ไอเดียนี้จึงได้นำไปสู่เรื่องราวของบุคคลต้นแบบ 5 ท่าน นำทีมโดยคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ อดีตนักข่าว ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจริงพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชาวแพรวดอทคอม เพราะบางท่านนั้นกว่าจะมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเช่นปัจจุบัน ก็มีเริ่มต้นจากการเป็นชาวนาชาวไร่ แต่เมื่อชีวิตสำเร็จในขั้นหนึ่ง การได้หันกลับมาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้ดีขึ้นก็ได้สร้างความสุขที่มีคุณค่าจนประเมินคุณค่าไม่ได้ให้แก่พวกเขาได้อย่างมาก 

-1-

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
: อดีตนักข่าว นักคิด นักเขียน และนักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนทางสังคม 

ให้ความสนใจเรื่องราวที่เป็นด้านมืดของชีวิตและสังคมว่าจะทำอะไรให้เบาบางลงได้ โดยปัจจุบันคุณหญิงจำนงศรีได้อุทิศชีวิตให้กับงานด้าน “ความตาย” ให้คนเราได้มีโอกาสตายดี ด้วยทุกสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลง มีเกิด แก่ เจ็บ ตายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ในร่างกายเรา แสงที่เห็น เสียงที่ได้ยิน อะไรที่เกิดขึ้นแล้วจะผ่านไป คาดเดาได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แม้กระทั่งความคิด ความรู้สึกของคนเราก็ยังไม่เคยคงที่ โดยสิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายก็คือลมหายใจ 

คุณหญิงจำนงศรีเล่าถึงการขับเคลื่อนสังคมว่า “การทำงานขับเคลื่อนสังคมทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมาเอาเปรียบโลก รู้สึกมีความสุขและประทับใจเสมอที่พอริเริ่มงานครั้งใด จะมีทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักยื่นมือเข้ามาร่วม เป็นเหมือนคลื่นน้ำใจที่ทำให้รู้ว่า ความสุข” ที่มากับ คุณค่าชีวิต เป็นความมั่งคั่งที่ไม่ต้องแสวงหา ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ของดิฉัน ท้ายที่สุดคือการเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพจนถึงวาระสุดท้าย

-2-

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
: ประธานกรรมการอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล 

ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์คือ ความสุขที่ได้เห็นทุกครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและเกื้อหนุนกัน เพราะบ้านเป็นรากฐานสำคัญของสังคม คุณธรรมจึงเริ่มต้นจากครอบครัว นี่เป็นสิ่งที่คุณอิสระได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญ 

ครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผม คุณธรรมของแม่สร้างความรักสามัคคีให้เราพี่น้อง การใช้ชีวิตของท่านเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งอดทน และการเป็นผู้รับทำให้เราอยู่อย่างเป็นผู้ให้ ครอบครัวเราเองเคยเป็นชาวไร่อ้อยมาก่อน จึงเข้าใจถึงความยากลำบากของเขาได้เป็นอย่างดี ผมภูมิใจที่ธุรกิจของเราสร้างความสุขให้กับผู้อื่น หลายครั้งที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวไร่ เขาจะเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเขาและครอบครัวพัฒนาไปอย่างไร นั่นคือช่วงเวลาที่เราได้เห็นว่าเราได้ช่วยสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงให้เขา และเราอยากทำต่อไปอีกเรื่อยๆ

-3-

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์
: รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเพรสซิเด้นท์ ฟู้ด จำกัด
 

แม้จะเป็นนักธุรกิจ แต่มีอีกหนึ่งบทบาททางสังคมก็คือ การเป็นเหรัญญิกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ คุณพิพัฒเล่าย้อนว่า ผมชอบว่ายน้ำตั้งแต่เด็ก เริ่มต้นจากการว่ายน้ำในคลอง และมีโอกาสฝึกฝนจนเป็นนักกีฬาซีเกมส์ ถึงจะทำธุรกิจแล้วก็ไม่เคยทิ้งการว่ายน้ำ เป็นทั้งนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน ถึงตอนนี้อายุ 78 ปีแล้ว ก็ยังคลุกคลีอยู่กับกีฬาว่ายน้ำ ผมสร้างสระว่ายน้ำที่บ้าน เป็นสระที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาใช้ได้ คนในครอบครัวก็ว่ายด้วย ในทุกวันจะมีครูมาสอนว่ายน้ำ นักกีฬาก็มี ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำคือ การช่วยให้คนไม่จมน้ำ ให้มีสุขภาพดี

“ผมพบว่าเป็นมะเร็งที่ปอดก่อนหน้าช่วงโอลิมปิกที่จีนปี 2008 ไม่กี่เดือน ต้องผ่าตัดตัดปอดซ้ายทิ้งในเดือนมิถุนายน ในขณะที่โอลิมปิกเริ่มเดือนสิงหาคม ถือเป็นช่วงเวลาที่ทรหดไม่น้อย เพราะผมต้องบินกลับมาทำคีโมฉายแสงแล้วบินกลับไปใหม่”

คุณพิพัฒมองว่า การเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย เป็นผลจากการเรียนรู้และฝึกฝนเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก กีฬาสอนให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ให้รู้ถึงความหมายและคุณค่าของตัวเอง “ถ้าคิดว่าทุกวันนี้คือกำไร ใช้ชีวิตทุกวันเป็นกิจวัตร และมองชีวิตอย่างเข้าใจ ไม่แสวงหา เราจะค้นพบความสุขและความสงบ ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำคือการช่วยให้คนไม่จมน้ำ ให้มีสุขภาพดี เป็นความสุขที่ได้เห็นผู้คนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แค่นี้ผมก็มีความสุข”

-4-

คุณประไพ จึงเจริญพาณิชย์
: ผู้ก่อตั้งบริษัทเส้นหมี่เหรียญทอง

มุมมองที่เป็นความสุขในการทำงานตลอดระยะเวลา 40 ปีที่บริษัทเส้นหมี่เหรียญทองเติบโตมาสำหรับคุณประไพ คือ การได้แบ่งปัน การสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้ผู้คนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ บริษัทเป็นต้นทางของพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาหากิน ทุกครั้งที่เกิดปัญหาจะพยายามแก้ที่บริษัทก่อน มีการพูดคุยกันเพื่อหาจุดร่วมของทุกฝ่าย นึกถึง “ใจเขาใจเรา” ถ้าบริษัทล้ม เขาก็อยู่ไม่ได้ ถ้าพวกเขาล้ม บริษัทก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน

“ตั้งแต่ก่อนจนถึงทุกวันนี้ มีร้านค้ารายหลายที่โตไปพร้อมๆกับบริษัท ตั้งแต่เริ่มเป็นรถเข็นจนตอนนี้เป็นร้านค้าใหญ่โต พนักงานของบริษัทที่เปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทภูมิใจเสมอว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคนที่ตั้งใจทำมาหากิน สร้างฐานะจากความขยันหมั่นเพียรจนมีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นความสุขที่ได้แบ่งปันโอกาสและความสำเร็จให้คนไทยมีกินมีใช้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

-5-

คุณศิรินทรา จงพิพัฒนสุข
: ผู้บริหารบริษัทวัฒนาพานิชกรุ๊ป (สำราญราษฎร์)
 

เป็นผู้บริหารบริษัทวัฒนาพานิชกรุ๊ป (สำราญราษฎร์) ที่มากับปรัชญาการดำเนินงานขององค์กรที่ว่า ปัญญาประดุจดั่งอาวุธ” ซึ่งคุณศิรินทราได้ขยายธุรกิจจากวัฒนาพานิชมาถึงประภาคารเอ็ดดูเคชั่น ในเครือวัฒนาพานิชกรุ๊ป ที่อยู่คู่กับแวดวงการศึกษาของประเทศไทยมายาวนาน

“เราเชื่อว่า ปัญญาจะทำให้ทุกคนมีความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง หนังสือควรเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น เพราะหนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกให้คิดนอกกรอบเป็นเรื่องจำเป็น ยิ่งในปัจจุบันยิ่งจำเป็นมาก เพราะโลกเราเล็กลงเรื่อยๆ แต่ก่อนที่เราจะไป ‘นอกกรอบ’ ทุกคนควรเข้าใจเรื่อง ‘ในกรอบ’ ให้ดีก่อน ต้องมีพื้นฐานเพื่อเป็นแก่น จึงจะต่อยอดไปสู่การคิดนอกกรอบให้ดี พอแน่นในหลักการจะคิดอะไรต่อก็จะง่ายและยั่งยืน”

ได้รู้เรื่องราวจาก 5 บุคคลข้างต้นแล้ว รู้สึกได้เลยว่า แม้โลกใบนี้จะมีเรื่องราวโหดร้ายที่ทำให้ยิ้มไม่ออกกันอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังพร้อมทำและแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นและสังคมให้ดีขึ้นอยู่…

 


เรียบเรียงโดย: Gingyawee_แพรวดอทคอม
ภาพ: PERFECT WEALTH e-Multimedia Publication
ข้อมูลเพิ่มเติม: รับชมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/KBankPrivateBanking/PerfectWealth

keyboard_arrow_up