40 สาวมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 แต่งชุดพื้นเมืองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชียงใหม่

40 สาวงาม “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017″ เดินทางมาทำกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวันแรก โดยหลังจากที่เดินทางมาถึง ทั้ง 40 คนได้เปลี่ยนมาสวมชุดพื้นเมืองล้านนา และออกเดินทางเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

จุดหมายแรกที่เหล่าสาวงามเดินทางถึงคือ “อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย” บริเวณทางขึ้น ดอยสุเทพ และเหล่าสาวงามได้นำดอกไม้ธูปเทียนกราบสักการะครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนเชียงใหม่และคนโดยทั่วไป จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ และเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระธาตุดอยสุเทพ

โดยเหล่าสาวงามสวยสดงดงามในชุดพื้นเมืองจนเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดได้ถ่ายวีดิทัศน์โดยถือกรองดอกไม้เวียนรอบพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ การแขวนระฆัง และไหว้ขอพร ซึ่งการปรากฏตัวของเหล่าสาวงามในชุดพื้นเมืองล้านนาหลากสีสันและยังคงติดริบบิ้นดำถวายความอาลัยบนสายสะพาย ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ขอถ่ายภาพผู้เข้าประกวด และเวลาประมาณ 11.00 น. ได้ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันและเปลี่ยนเป็นชุดพื้นเมืองล้านนาชุดที่ 2  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นโรงแรมที่พักตลอดช่วงเวลาในการทำกิจกรรมเก็บตัว

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

เริ่มกิจกรรมถ่ายวีทีอาร์อีกครั้ง โดยสักการะพระพุทธรูปโบราณล้านนา ที่วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) วัดโบราณเก่าแก่นับแต่ครั้งพญามังราย ซึ่งทรงสร้างไว้เพื่อให้พระลังกาที่มาเผยแผ่พุทธศาสนาในเวลานั้นได้จำพรรษา สิ่งสำคัญในวัดแห่งนี้คือภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดอุโมงค์บริเวณเพดานโค้งซึ่งเป็นศิลปะล้านนาที่มีอายุกว่า 500 ปี จากนั้นเดินทางไปที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ หรือที่มักเรียกกันว่า อนุสาวรีย์สามกษัตริย์  หรือข่วงสามกษัตริย์ ในภาษาพื้นเมือง เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยผู้สร้างเวียงเชียงใหม่ 3 พระองค์  คือ พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตั้งอยู่กลางเวียงเชียงใหม่ บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งคือ ศาลากลางหลังเก่า  ที่มีสถาปัตยกรรมตะวันตกที่งดงามมาก

เวลา 15.30 น. ผู้เข้าประกวดทั้ง 40 คนเดินทางไปยังวัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม  ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายวีทีอาร์สักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ สำหรับวัดสวนดอกเป็นวัดที่สร้างและเป็นพระอารามหลวงนับแต่ครั้งราชวงศ์มังรายในปี พ.ศ.1941 วัดสวนดอกได้รับการบูรณะสำคัญ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญ รวบรวมพระอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และพระประยูรญาติมาประดิษฐานรวมกัน เรียกว่า “กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ” หรือสุสานหลวง (เจ้านายฝ่ายเหนือ) และการบูรณะครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2475 เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิหารโดย ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ปัจจุบันกู่เจ้านายฝ่ายเหนือขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติภายใต้การ กำกับดูแลของกรมศิลปากร

“กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ” หรือสุสานหลวง (เจ้านายฝ่ายเหนือ)

ส่วนสถานที่ถ่ายวีทีอาร์สุดท้ายของวันแรกคือ วัดโพธารามมหาวิหาร เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.1998 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงสร้างวัดโพธารามมหาวิหาร สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

และที่วัดเจ็ดยอดนั้น สาวงามทั้ง 40 คนได้เข้าร่วมพิธีสืบสานประเพณีแห่ครัวตาน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาและเป็นหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนา โดยชาวล้านนาจะจัดขึ้นเฉพาะงานฉลองสมโภชและพิธีการสำคัญของวัด โดยจะเป็นขบวนแห่เครื่องไทยทานที่ทำขึ้นเพื่อถวายพระ ส่วนองค์ไทยทาน (ครัวตาน) ที่ถูกทำขึ้นเป็นรูปปราสาท จำลองรูปทรงต่างๆ ซึ่งชาวล้านนาถือว่าบุคคลที่ได้ร่วมการแห่ครัวตานนี้จะได้รับอานิสงส์เป็นอันมากด้วย

Praew Recommend

keyboard_arrow_up