รีวิวนิตยสารแพรวฉบับพิเศษ น้อมบังคมแด่พระผู้เสด็จเสวยสวรรค์

นิตยสารแพรวฉบับพิเศษในปีนี้ ไม่ได้เป็นโอกาสพิเศษอย่างในทุกๆปี ที่ทีมงานวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า แต่เป็นฉบับพิเศษที่เกิดขึ้นจากความอาลัยยิ่งครั้งใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย ที่ต้องทำใจยอมรับกับการสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของทุกคน

หน้าสารบัญของนิตยสารแพรวฉบับพิเศษ
หน้าสารบัญของนิตยสารแพรวฉบับพิเศษ
นิตยสารแพรวฉบับพิเศษ ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย รวมประมาณ 200 หน้า โดยไม่มีโฆษณา หน้าปกปั๊มทองสวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ปรับเปลี่ยนกระดาษหนากว่าฉบับปกติ
นิตยสารแพรวฉบับพิเศษ ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายไม่มีโฆษณา หน้าปกปั๊มทองสวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม และมีการปรับเปลี่ยนกระดาษหนากว่าฉบับปกติ

สำหรับนิตยสารแพรวฉบับพิเศษนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเนื้อหาภายในนั้นได้รวบรวมเรื่องราวครบทุกด้าน ตั้งแต่พระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์น่าประทับใจ ภาพเหตุการณ์สำคัญ พระราชดำรัสอันทรงคุณค่า พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ เรื่อยมาจนถึงลำดับสุดท้าย เสด็จสู่สวรรคาลัยกับภาพประวัติศาสตร์ร่ำไห้ทั้งแผ่นดินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

พระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลลวงรัชกาลที่ 9 ถูกบันทึกไว้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในอิริยาบถต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมบัตรอวยพรวันปีใหม่ที่พระองค์พระราชทานให้กับประชาชนทุกปีมาประทับลงในนิตยสารแพรวฉบับพิเศษนี้ด้วย
พระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถูกบันทึกไว้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมบัตรอวยพรวันปีใหม่ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ประชาชนทุกปีมาประทับลงในนิตยสารแพรวฉบับพิเศษนี้ด้วย
บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ในอิริยาบถต่างๆ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆ
พระฉายาลักษณ์ของพระราชโิรสและพระราชธิดา ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ รวมถึงภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่สะท้ทอนให้เห็นว่านอกจากทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาประเทศแล้ว พระองค์ยังมีพระอัจริยภาพในเรื่องทรงโปรดททั้งการถ่ายภาพ ศิลปะ และดนตรีอย่างยิ่ง
พระฉายาลักษณ์ของพระราชโอรสและพระราชธิดา ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ รวมถึงภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนให้เห็นว่านอกจากทรงพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาประเทศแล้ว พระองค์ยังมีพระอัจริยภาพในเรื่องที่ทรงโปรดส่วนพระองค์อย่างยิ่ง ทั้งการถ่ายภาพ ศิลปะ และดนตรี
ภาพประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2559 กับเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ประชาชนร่ำไห้ทั้งแผ่นดิน
ภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สั่งจองนิตยสารแพรวฉบับพิเศษไว้แล้ว จะเริ่มมีการจัดส่งให้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้จะมีเพียงการพิมพ์ตามจำนวนที่มีการสั่งจองเท่านั้น โดยสามารถสั่งจองได้ที่เว็บไซต์ร้านนายอินทร์และร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา

 

 

keyboard_arrow_up