กษัตริย์จิกมี

รักล้นเกล้า 23 พระราชอิริยาบถ กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน ผู้ดำเนินรอยตามในหลวงรัชกาลที่ 9

กษัตริย์จิกมี
กษัตริย์จิกมี

ไม่ทรงเป็นเพียงต้นแบบให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้เดินตามรอยพระบาทเท่านั้น แต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทรงเป็นต้นแบบให้พระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เฉกเช่นกษัตริย์จิกมี ราชันแห่งภูฏาน ที่ทรงเดินตามแนวทางปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และดูแลทุกข์สุขประชาชนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือที่มักคุ้นหูเรียกพระนามสั้นๆว่า กษัตริย์จิกมี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก ทรงได้รับการยกย่องจากชาวภูฏานรวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจริยวัตรที่งดงาม และทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏาน เนื่องจากพระองค์นั้นทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานหนัก ไม่เว้นแม้แต่เสด็จลงพื้นที่เยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อพัฒนาประเทศและนำความผาสุขมาสู่ราษฎรชาวภูฏาน และที่สำคัญพระองค์ยังทรงให้ความใกล้ชิดกับราษฎรชาวภูฏานโดยไม่ถือพระองค์อีกด้วย

หากพิจารณาแล้ว เมื่อมองกษัตริย์จิกมี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนคงนึกถึงภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 หรือพ่อหลวงของชาวไทยอย่างแน่นอน ซึ่งกษัตริย์จิกมีเคยมีพระราชดำรัสถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยว่า “ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์” (Facebook: Bhutan Center) กล่าวได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชาแห่งภูฏานทรงศรัทธาและเคารพเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงทรงยึดเป็นต้นแบบในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆด้วย

อีกทั้งความรักต่อพระราชินี นั่นคือสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และพระราชโอรส เจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก กษัตริย์จิกมีก็ทรงสนพระราชหฤทัยดูแล และทรงมอบความปรารถนาดีให้อย่างสม่ำเสมอถึงแม้พระองค์จะทรงงานหนักก็ตาม เรียกว่าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ดำเนินตามรอยพ่อหลวงของไทยอย่างแท้จริง และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภูฏาน ไม่เว้นแม้แต่ชาวไทยอีกด้วย

พระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชอิริยาบถต่างๆของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ในหลายพระบรมฉายาลักษณ์ก็มีความคล้ายคลึงกับพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจที่ชื่อ Bhutan Center นั้นได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์มาโพสต์เพื่อให้ประชาชนได้ชมกัน ซึ่งทุกภาพล้วนสะท้อนให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ของไทย “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทรงเป็นต้นแบบของกษัตริย์หนุ่มแห่งภูฏานพระองค์นี้อย่างแท้จริง

 


เรื่อง : Gingyawee_แพรวดอทคอม
ภาพ : แฟนเพจ Facebook – Bhutan Center, www.bhutancenter.com

Praew Recommend

keyboard_arrow_up