“ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ” เผยเหตุผลที่ “ในหลวง” ไม่เสด็จฯไปเมืองดนตรีแจ๊ส “นิวออร์ลีนส์” ทั้งที่ทรงอยากไป

เรื่องเล่าของ “พ่อหลวง” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทำให้ “ลูกทุกคน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงโพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะกำลังทรงแซ็กโซโฟน และทรงเขียนข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ในพระนามแฝง nichax ว่า 

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีมาก เครื่องดนตรีที่โปรดมากที่สุดคือ saxophone ทรงเป็นที่ชื่นชมของนักดนตรีชาวอเมริกันมาก และท่านโปรดแจ๊ซแบบบิ๊กแบนด์ และ Blues ท่านเคยรับสั่งว่า อยากไปเมือง New Orleans ในมลรัฐหลุยเซียน่า ซึ่งเป็นเมืองดนตรีแจ๊ซ แต่ก็ไม่มีโอกาสเสด็จ เพราะทรงเป็นห่วงประชาชน”

 

ในหลวงไม่เสด็จไปเมืองดนตรีแจ๊ซ

พระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นที่ประจักษ์ในนานาประเทศ

ดังที่จะเห็นจากการที่ทรงเข้าร่วมบรรเลงดนตรีกับวงดนตรีของประเทศต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลกล้วนถวายการยกย่องพระองค์ในฐานะทรงเป็น “นักดนตรีแจ๊สผู้มีอัจฉริยภาพสูงส่ง” ดังเช่นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปประเทศออสเตรีย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2507 ประธานสถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกหมายเลข 23 ซึ่งผู้ที่จะได้รับเกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งสถาบันนี้ได้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพและผลงานด้านดนตรีและศิลปะดีเด่นเป็นที่ยอมรับของชาวโลกทั้งสิ้น

ในหลวงไม่เสด็จไปเมืองดนตรีแจ๊ซ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับดนตรีแก่นักข่าวชาวอเมริกันในรายการเสียงแห่งวิทยุอเมริกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2503 ความตอนหนึ่งว่า

“ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊สก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน
เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สำหรับข้าพเจ้า ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม
และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท
เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างกันออกไป”

ทรงเห็นว่านอกจากดนตรีจะให้ความบันเทิงแล้ว ควรจะเป็นสื่อสร้างสรรค์ชักนำให้คนเป็นคนดีของประเทศชาติและสังคม ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2524 มีความตอนหนึ่งดังนี้

“…การดนตรีจึงมีความหมายสำคัญสำหรับประเทศชาติ สำหรับสังคม ถ้าทำดีๆก็ทำให้คนเขามีกำลังใจจะปฏิบัติงานการ
ก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ให้ความบันเทิง ทำให้คนที่กำลังท้อใจมีกำลังใจขึ้นมาได้ คือเร้าใจได้
คนกำลังไปทางหนึ่งทางที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะดึงกลับมาในทางที่ถูกต้องได้ ฉะนั้นดนตรีก็มีความสำคัญอย่างหนึ่ง
จึงพูดได้กับท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีในรูปการณ์ต่างๆว่า มีความสำคัญและต้องทำให้ถูกต้อง
ต้องทำให้ดี ถูกต้องในทางหลักวิชาการดนตรีอย่างหนึ่ง และก็ถูกต้องตามหลักวิชาของผู้ที่มีศีลธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะทำให้เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวม ทั้งส่วนตัว
เพราะก็อย่างที่กล่าวว่าเพลงนี้มันเกิดความปีติภายในของตัวเองได้
ความปีติในผู้อื่นได้ ก็เกิดความดีได้ ความเสียก็ได้ ฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังให้ดี…”

king-of-dixielandjazz-1


เรื่อง : Red Apple_แพรวดอทคอม
ภาพ: kingramamusic.org/th และ [email protected] Thailand Image
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : เว็บไซต์หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร

keyboard_arrow_up