ตุลามหาโศก

ตุลามหาโศก จารึกประวัติศาสตร์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของ 3 เจ้าจากทั่วโลก!

ตุลามหาโศก
ตุลามหาโศก

นับเป็นประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การจดจำต่อคนทุกรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ สำหรับเดือนตุลาคม หรือเรียกได้ว่า ตุลามหาโศก เพราะในปี 2559 นี้ได้เกิดเหตุการณ์สูญเสียบุคคลสำคัญอันยิ่งใหญ่จากทั่วโลกติดต่อกันโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน

เริ่มต้นกันที่แผ่นดินไทยของชาวเราที่สูญเสียกษัตริย์องค์สำคัญ หรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ซึ่งถ้าหากย้อนดูประวัติศาสตร์ไทยที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม นอกจากจะมีเหตุที่พาให้คนไทยร่ำไห้ต่อการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว เดือนตุลาคมยังมีเหตุการณ์เศร้าสลดต่อการจากไปของ 2 บุคคลสำคัญ นั่นคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่สวรรคตลงในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ด้วยพระชนมายุ 57 พรรษา ซึ่งพระองค์ได้รับสมัญญาว่า ปิยมหาราช และทางรัฐบาลได้ตั้งให้วันที่พระองค์สวรรคตเป็นวันสำคัญของไทยอย่างวันปิยมหาราชด้วย

และอีกบุคคลสำคัญ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) หรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงเริ่มดำรงตำแหน่งปี พ.ศ.2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2556 ด้วยพระชันษา 100 ปี เหตุเพราะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

นอกจากจะมีเหตุการณ์สูญเสียบุคคลสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยแล้ว ในต่างประเทศก็มีเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ดังเช่นไทยเช่นกัน

พระเจ้าคิเกลิที่ 5 แห่งรวันดา (Kigeli V Ndahindurwa)

ตุลามหาโศกประกาศข่าวสวรรคตอย่างเป็นทางการต่อการจากไปของพระเจ้าคิเกลิที่ 5 กษัตริย์องค์สุดท้ายของรวันดาที่เสด็จสวรรคตด้วยพระชันษา 80 ปี ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงพระราชประวัติของพระเจ้าคิเกลิที่ 5 พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2498  โดยมีพระนามเดิมว่า ฌอง แบ็บติสเต นดาฮินดูร์วา มีเชื้อสายเผ่าทุตซี่ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แอฟริกันที่ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.2502 ด้วยพระชันษา 23 ปี ภายใต้ระเบียบพิธีของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกอย่างถูกต้อง และมีอำนาจปกครองรวันดาทั้งประเทศเป็นองค์สุดท้าย

ตุลามหาโศกระหว่างที่ขึ้นครองราชย์พระองค์ถูกโค่นล้มในเหตุรัฐประหาร โดยมีเบลเยียม อดีตเจ้าอาณานิคมเป็นผู้สนับสนุน ทำให้ต้องเสด็จลี้ภัยไปยังยูกันดาพร้อมกับชาวทุตซี่กว่าแสนคน และในเวลาต่อมาจึงได้มาประทับลี้ภัยที่วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา หลังเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันนั้น ต่อมา 2 ปีให้หลัง ในปี พ.ศ.2504 รวันดาได้ยุบเลิกระบอบกษัตริย์ และมีประธานาธิบดีเชื้อสายฮูตูขึ้นเป็นผู้นำประเทศแทน ซึ่งขณะที่พระองค์ประทับลี้ภัยในสหรัฐอเมริกานั้น พระองค์ได้จัดตั้งองค์กรการกุศลขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและเด็กกำพร้าชาวรวันดาอีกด้วย

ชีค ฮาหมัด บิน คาลิฟา อัล ธานี (Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani)

ตุลามหาโศก ตุลามหาโศกติด 1 ใน 10 อันดับราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุด โดยมีทรัพย์สินรวมประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับกษัตริย์ ชีค ฮาหมัด บิน คาลิฟา อัล ธานี หรือได้รับพระนามเรียกขานว่า พระบิดาผู้ปกครองแห่งรัฐกาตาร์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559 ด้วยพระชนมายุ 84 พรรษา โดยอดีตเจ้าผู้ครองกาตาร์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2475 และขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 ปกครองบ้านเมืองเรื่อยมา โดยทรงเริ่มปฏิรูปรัฐบาลและทรงแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงขยายความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศให้กว้างขึ้น จนกระทั่งพระราชโอรส ฮาหมัด บิน คาลิฟา เข้ายึดอำนาจปลดพระองค์เพื่อขึ้นครองราชย์แทนในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2538 และด้วยพระพลานามัยที่ไม่แข็งแรง พระองค์จึงสวรรคตหลังเข้าโรงพยาบาลเพียง 1 สัปดาห์

เจ้าชายทะกะฮิโตะ (Takahito, Prince Mikasa) 27 ตุลาคม 2559 ประเทศญี่ปุ่น

ตุลามหาโศกล่าสุดเกิดเหตุเศร้าครั้งยิ่งใหญ่ต่อชาวญี่ปุ่นไปเมื่อวานนี้ หลังจากเจ้าชายทะกะฮิโตะ เจ้ามิกะสะ เสด็จสวรรคตอย่างสงบที่โรงพยาบาล St. Luke’s International ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไปเมื่อเช้าวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยมีพระชนมายุ 100 พรรษา ซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2458

ตุลามหาโศกเจ้าชายทะกะฮิโตะเป็นพระโอรสองค์สุดท้ายจากทั้งหมด 4 พระองค์ ในจักรพรรดิไทโช (Emperor Taisho) พระองค์ทรงเป็นพระปิตุลาของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ (Emperor Akihito) พระจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบัน เจ้าชายทะกะฮิโตะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์อิมพีเรียลที่มีพระชนมายุมากที่สุด และทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 5 ของราชวงศ์อิมพีเรียล โดยทั้งนี้ได้ให้ประชาชนไว้ทุกข์ 7 – 30 วัน โดยเจ้าหญิงยูริโกะ (Yuriko, Princess Mikasa) ผู้เป็นพระชายาจะทรงไว้ทุกข์นานถึง 90 วัน

หากมองเรื่องราวการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเดือนนี้ แม้จะต้องเกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็ช่วยสอนให้เราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่า การเกิดและการดับเป็นเรื่องปกติ ซึ่งสิ่งสำคัญคือเราควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบันให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม


เรื่อง : Gingyawee_แพรวดอทคอม
ข้อมูล : http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201610270016.html
ภาพ : IG @hamzberry @henna_happiness4u @thejewellerylifestyle , http://content.time.com, www.rwandagreendemocrats.org, https://imperialfamilyjapan.wordpress.com/tag/prince-takahito/, http://board.palungjit.org, http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=45825, www.photoontour.com

keyboard_arrow_up