ในหลวงรัชกาลที่ 9

รวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระอิริยาบถอันสวยงามของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ในหลวงรัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากแผนที่และดินสอที่หลายคนมักเห็น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพกติดพระองค์ทุกครั้งยามทรงลงพื้นที่สำรวจสถานที่ต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยให้มีชีวิตกินอยู่ที่ดีขึ้น กล้องถ่ายรูปก็เป็นสิ่งสำคัญที่พระองค์ทรงพกติดพระวรกายอยู่เสมอ

ในหลวงรัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการถ่ายภาพ และโปรดถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกเมื่อพระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษา โดยพระองค์ทรงศึกษาการถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง เมื่อพ่อหลวงเสด็จฯไปยังที่แห่งใด พระองค์จะทรงใช้กล้องส่วนพระองค์ถ่ายภาพทั้งสถานที่ บุคคล และเหตุการณ์ต่างๆ บางครั้งก็ทรงถ่ายพื้นที่แห้งราบเรียบเป็นป่าธรรมดา ซึ่งถ้าคนทั่วไปมองผิวเผินอาจมองพื้นที่แห่งนั้นไร้ประโยชน์ ไร้ค่า แต่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ มีพระราชดำริในการรวบรวมข้อมูลที่ทอดพระเนตรและภาพถ่ายมาพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นให้กลายเป็นพื้นที่เจริญรุ่งเรือง และที่สำคัญยังช่วยเหลือปากท้องราษฎรให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิมได้อย่างมาก เหมือนดังเช่นที่พระองค์เคยพระราชทานพระราชดำรัส ได้ความดังนี้

การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคม ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง”

(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ The First Annual Bangkok Art & Photography Event 2007)

นอกจากในหลวงรัชกาลที่ 9 จะโปรดถ่ายภาพแล้ว พระองค์ยังทรงคิดค้นและประดิษฐ์แว่นกรองแสงพิเศษ ทรงนำไปทดลองฉายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังทรงเชี่ยวชาญในการล้างฟิล์มและการอัดขยายภาพทั้งขาวดำและภาพสีภายในห้องมืด ณ ที่ทำการสถานีวิทยุ อ.ส. อีกด้วย ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไปจัดแสดงนิทรรศการหลายครั้ง อย่างงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ (พ.ศ.2511) งานแสดงทางการถ่ายภาพและการพิมพ์ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2530) การจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ.2533) เป็นต้น

จะเห็นว่าพ่อหลวงของแผ่นดินทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพมากด้วยเช่นกัน วันนี้แพรวจึงรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงฉายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระอิริยาบถอันสวยงามต่างๆมาให้ได้ชมกัน สมเด็จพระบรมราชินีนาถของพสกนิกรชาวไทยทรงพระสิริโฉมงดงามและทรงมีรอยยิ้มที่สวยสดใสจริงๆ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9
เบื้องหลังพ่อหลวงทรงฉายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ข้อมูลบางส่วน : http://www.supremeartist.org/thai/photo/index.html
ภาพ : หนังสือประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (His Majesty’s photographic portfolio), แฟนเพจ Facebook – ทรรศมน สุนทรจักร, Supitcha Prakham

Praew Recommend

keyboard_arrow_up