ลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบาย เคยได้ยินไหม…พระราชดำรัสจาก “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ถึงประชาชนคนไทยที่ควรรู้

พระราชดำรัสจาก “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ถึงประชาชนคนไทยที่ควรรู้

“ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทรงวางรากฐานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้คนไทยมานานหลายสิบปีแล้ว หลายคนเข้าใจว่าคือการประหยัด ใช้ชีวิตบนความเรียบง่าย ก็นับเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าได้รู้ว่าความพอเพียงในศาสตร์พระราชา หรือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานมามีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้น เพราะนับเป็นแนวทางการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาท ซึ่งคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง และเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย ตามที่ได้พระราชทานไว้ดังนี้

prv_13130801“…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับ ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” (18 กรกฏาคม 2517)

“…คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยิ่งยวดได้…” (4 ธันวาคม 2517)

“…เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย…” (4 ธันวาคม 2541)

keyboard_arrow_up