ซาบซึ้งตราตรึงใจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่างประเทศถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙

ย้อนรำลึกถึงพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่สร้างความประทับใจและซาบซึ้งแก่เหล่าพสกนิกรไทยเป็นอย่างยิ่ง แม้ชาวต่างประเทศที่ได้ฟังก็พลอยชื่นชมประทับใจไปด้วย เมื่อครั้งผู้สื่อข่าวต่างประเทศตั้งคำถามถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

“อะไรเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประเทศชาติและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย”

คำถามจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศในที่ประชุมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ที่ได้ถามกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งพระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งตอบว่า

“ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งในข้าฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นข้าราชบริพารของพระมหากษัตริย์ และข้าพเจ้าก็มีความภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ถือกำเนิดใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเช่นนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีความสำคัญและเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย สถาบันนี้มีบทบาทเป็นเส้นชีวิตในการรักษาเสถียรภาพของประเทศ เป็นแหล่งที่มาของกำลังขวัญ เป็นสถานะแห่งความชื่นชมของประชาชน และเป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวประเทศเข้าไว้ด้วยกัน”

 

06
ภาพ : [email protected]
08
ภาพ : [email protected]
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ภาพ : [email protected]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในหลวง
ภาพ : thailandimage

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
และในส่วนของพระองค์เอง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาททั้งในประเทศและต่างประเทศ

01
ภาพ : นิตยสารแพรว ปีที่ 23 ฉบับที่ 550 (25 กรกฎาคม 2545) หน้า 96-104 (ปี 2545)
02
ภาพ : นิตยสารแพรว ปีที่ 23 ฉบับที่ 550 (25 กรกฎาคม 2545) หน้า 96-104 (ปี 2545)
ภาพ : นิตยสารแพรว ปีที่ 23 ฉบับที่ 550 (25 กรกฎาคม 2545) หน้า 96-104 (ปี 2545)

ที่มา : นิตยสารแพรว ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๕๕๐ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕)

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!