ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

แฝงนัยยะ ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เสด็จสถานทูตออสเตรเลีย

Alternative Textaccount_circle
ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
แฝงนัยยะ ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เสด็จสถานทูตออสเตรเลีย… เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน ในงานฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua in Australia” ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

แฝงนัยยะ ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เสด็จสถานทูตออสเตรเลีย

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บวกกับทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ผ้าไทย จึงทรงเลือกสวมใส่ฉลองพระองค์ที่สื่อความหมายไมตรี ซึ่งเปี่ยมไปด้วยรายละเอียดแฝงนัยยะลึกซึ้ง
ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
อย่างฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ร่ายลายสำเภาหลงเกาะสีเขียว เกล็ดหมี่สีทอง โดยผ้าไหมมัดหมี่ สื่อความหมายถึงประเทศไทย ส่วนสีเขียวเข้มและสีเหลืองทอง อันเป็นสีประจำชาติของประเทศออสเตรเลีย ที่มาจากสีของดอกไม้ประจำชาติอย่างดอก Golden Wattle สื่อความหมายถึงประเทศออสเตรเลียนั่นเอง
ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สำหรับผ้าไหมมัดหมี่ร่ายลายสำเภาหลงเกาะ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายโบราณ ซึ่งได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากการที่ช่างทอจินตนาการถึงเรือสำเภากางใบพัดแล่นอยู่กลางแม่น้ำใหญ่ และใช้เทคนิคหมี่ร่าย ซึ่งถือเป็นเทคนิคโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อีกทั้งยังถือเป็นเทคนิคขั้นสูงที่ต้องอาศัยความชำนาญและความประณีตอย่างมากในการทอ
ฉลองพระองค์เขียวทอง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ยังทรงคอมพลีทพระสไตล์ให้สมบูรณ์แบบด้วยเครื่องประดับมรกต ซึ่งประกอบด้วยสร้อยพระศอ และพระกุณฑลอีกด้วย

Praew Recommend

keyboard_arrow_up