กรมสมเด็จพระเทพฯ

มือหนึ่งประจำบ้าน กรมสมเด็จพระเทพฯ ช่างภาพกิตติมศักดิ์

กรมสมเด็จพระเทพฯ
กรมสมเด็จพระเทพฯ

มือหนึ่งประจำบ้าน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และทรงนำกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์มาบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้

ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันหากได้ลองสังเกตดูจะพบว่า นอกจากสมุดบันทึกและปากกาแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี มีสิ่งที่ไม่ห่างพระวรกายอีกหนึ่งอย่างก็คือกล้องถ่ายภาพดิจิทัลส่วนพระองค์ ที่จะใช้บันทึกภาพพระราชพิธีต่างๆ โดยเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในสมัย “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ คล้ายกับ ตากล้องประจำบ้าน เลยทีเดียว

ล่าสุดในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 โดย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประทับอยู่ที่ท่าราชวรดิฐ เพื่อทอดพระเนตรและได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์มาบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้

ทั้งนี้การฉายพระรูปเป็นพระจริยวัตรส่วนพระองค์อีกอย่างหนึ่งที่ทรงโปรดทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปยังสถานที่ต่างๆ จะทรงนำกล้องถ่ายภาพไปด้วยเสมอ เพื่อบันทึกภาพขณะที่ทอดพระเนตรในมุมของพระองค์ แต่ละภาพทรงใส่พระทัยในรายละเอียดแม้จะเล็กหรือน้อย โดยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บางส่วนยังได้พระราชทานให้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หลายครั้งด้วย

กรมสมเด็จพระเทพฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ

สามารถติดตามอ่านบทความเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่นี่

โปรดเกล้าฯ สองเจ้าฟ้าหญิง ตามเสด็จ ประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

 ภาพประวัติศาสตร์ “ในหลวง-พระราชินี” ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ทรงฉลองพระองค์ไทยศิวาลัย ทรงร่วมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พสกนิกรเฝ้ารอชื่นชมพระบารมี พระราชพิธีเสด็จฯเลียบพระนคร ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

หมายกำหนดการ พระราชพิธีเสด็จฯเลียบพระนคร ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!