มิถุนามหามงคล เดือนเฉลิมพระชนมพรรษา 3 พระราชินี สิริโฉมงดงามยิ่ง

account_circle

นับเป็นเดือนมหามงคลอย่างยิ่ง สำหรับชาวไทยทุกคน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระราชินี  “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” การนี้เราได้เห็นความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ ยังเป็นเดือนเกิดของ พระราชินี อีก 2 พระองค์จากประเทศในเอเชีย อย่าง ประเทศภูฏานและมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองพระองค์นั้นทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นอย่างมาก แพรวดอทคอมได้นำพระประวัติอย่างย่อของทั้ง 3 พระองค์มาให้คุณๆ ได้ทราบกันแล้ว

มิถุนายน เดือนมหามงคล เดือนพระราชสมภพของ 3 ราชินี ผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่ง

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระราชินี

สมเด็จพระราชินีองค์แรกที่ทรงพระสิริโฉดงดงาม อีกทั้งพระองค์ยังมีรอยแย้มพระสรวลพริ้มกินใจ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ โดยพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 42 พรรษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทแจลเวย์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546 จากนั้นทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551

การนี้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุกแห่งภูฏาน

พระราชินี

อีกหนึ่งพระราชินีซึ่งเป็นขวัญใจของประชาชนไทยคือ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุกแห่งภูฏาน โดยวันที่ 4 มิถุนายน ของทุกปีนั้นเป็นคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีเจตซุน ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุครบ 30 พรรษา แต่เดิมนั้นพระองค์ทรงเป็นหญิงสามัญชน ภายหลังได้ทรงเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี มีพระราชโอรส 1 พระองค์ พระนามว่า เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน

เตงกู นอราชิกิน ประไหมสุหรีแห่งรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย

พระราชินี

เป็นอีกหนึ่งวันมงคลสำหรับเดือนนี้ โดยในวันที่ 4 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของ เตงกู นอราชิกิน ประไหมสุหรีแห่งรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษาครบ 49 ปี เดิมทีนั้นพระองค์ทรงงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์และวิทยุ สมรสครั้งแรกกับ มุสตาฟา กามาล ฮาลิม มีบุตร 2 คน และต่อมาได้เข้าพระราชพิธีเสกมรสกับสุลต่าน ชาราฟุดดิน อิดริส ชาห์แห่งรัฐสลังงอร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และได้รับการสถาปนาเป็นประไหมสุหรีแห่งรัฐสลังงอร์ ไม่มีพระโอรส และพระธิดา


ข้อมูล : royalworldthailand

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up