สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกร พระองค์ติ๊ด ทรงร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ฟ้อนรำกับชาวบ้าน

เป็นประเพณีไทยสืบทอดมาแต่โบราณ สำหรับประเพณีทำขวัญข้าว ที่มักจะจัดงานขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี โดยปี 2560 นี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือ พระองค์ติ๊ด พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จไปทรงร่วมพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวนาที่ จ.สุรินทร์ 

มีความเชื่อมาแต่โบราณว่า แม่โพสพมีพระคุณต่อชาวนาที่คอยให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา ช่วยปกปักษ์รักษาต้นข้าวให้ผู้คนมีอยู่มีกินไม่ขาดแคลน โดยพิธีทำขวัญข้าวนี้จึงเป็นการขอขมาต่อต้นข้าว ขอบคุณแม่โพสพและขออภัยเนื่องจากบางทีอาจมีการกระทำต่อต้นข้าวในทางไม่ดีโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ควรอย่างไร ซึ่งการทำพิธีนี้ทางชาวนายังมีความเชื่อด้วยว่า จะทำให้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา รวมถึงยังเป็นพิธีที่ทำให้ชาวนาได้มารวมตัวกันเกี่ยวข้าวเพื่อแสดงความสามัคคีกันอีกด้วย

ปีนี้ชาวนาจังหวัดสุรินทร์ นับว่าได้รับขวัญและกำลังใจดีอย่างยิ่ง เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือ พระองค์ติ๊ด เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีพื้นที่นาสำหรับเพาะปลูกข้าวรวม 12 ไร่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 และทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนา ทั้งยังร่วมมีความสัมพันธ์กับชาวเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
โดยพระองค์ทรงได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข 15 ร่วมกับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสีหน้าของชาวบ้านที่ได้มารับเสด็จและร่วมทำกิจกรรมกับพระองค์นั้นต่างล้วนมีความสุข อีกทั้งพระองค์ยังทรงร่วมฟ้อนรำกับนางรำที่มาแสดงในงานด้วย นับเป็นภาพอันชื่นมื่นและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้อมูล: ประเพณีทำขวัญข้าวหรือประเพณีทำขวัญแม่โพสพ, Facebook-ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร
ภาพ: Facebook-ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร

keyboard_arrow_up