รัฐฯประกาศ ออกทุกข์ 30 ตุลา คืนที่ 29 เตรียมเก็บป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เป็นเวลา 1 ปีกว่าแล้วที่ปวงชนชาวไทยแต่งตัวไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยทุกคน และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 22.30 น. ได้มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาก็มีพิธีเก็บพระบรมอัฐิและอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นใกล้เวลาตามที่รัฐบาลกำหนดไว้แล้วว่าการไว้ทุกข์จะสิ้นสุดลงในเดือนนี้ โดยรัฐบาลประกาศให้ไว้ทุกข์จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 29 ตุลาคม และออกทุกข์ในเช้าวันที่ 30 ตุลาคม หลังจากการออกทุกข์ก็ควรเลิกแต่งสีดำ แต่แนะนำให้ใส่เสื้อโทนสีสุภาพไปก่อน เพื่อความเหมาะสมกับกาลเทศะ

สำหรับสถานที่ราชการ ภาคเอกชน บ้านเรือนต่างๆ ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ผ้าขาวดำที่เป็นเครื่องหมายไว้ทุกข์ ยกเว้นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ให้เป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งก็ถือเป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ท่าน

คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสา ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

1. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมขยายจากวันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ต.ค. 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน เป็น ขยายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ ที่ 29 ต.ค. 2560 รวม 17 วัน

2. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทำการของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 2560 รวมเวลา 15 วัน เป็น จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 2560 รวม 17 วัน

3. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิม ออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป เป็น ออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

4. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆ จากเดิม ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 2560 เป็น ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 2560


 

ภาพ : แพรวดอทคอม

 

keyboard_arrow_up