ท้ายสุดของพระราชพิธี ยลวัดประดิษฐาน พระบรมราชสรีรางคาร ประจำรัชกาลที่ 1-9

การอัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคาร ไปบรรจุยังวัดนับเป็นกระบวนการท้ายสุดของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ท้ายสุดแต่อยู่ในใจนิรันดร์…สำหรับกระบวนการอัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคาร (เถ้าที่เหลือนอกจากกระดูก) ไปประดิษฐานตามพระอารามหลวงยังที่ต่างๆ นับเป็นกระบวนท้ายสุดของพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ โดยพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วนริ้วขบวนที่ 6 ขบวนกองทหารม้า ได้เชิญพระบรมราชสรีรางคารทั้งหมดจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จากนั้นขบวนกองทหารม้าอีกขบวนหนึ่ง เชิญพระบรมราชสรีรางคารส่วนหนึ่ง จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปบรรจุ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งวัดทั้งสองแห่งนี้จะถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 โดยนิตินัย

วันนี้แพรวดอทคอมจึงขอพาย้อนไปดูวัดที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-9

รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

 

รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
และไว้ที่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
พระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

 


*ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความหมายคำว่า พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร
จาก อาจารย์ กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)

อัฐิ (อัด-ถิ) หมายถึง กระดูกคนที่เผาแล้ว
สรีรังคาร (สะ-รี-รัง-คาน, สะ-รี-ราง-คาน) หมายถึง เถ้าถ่านที่ปะปนกับกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยของศพที่เผาแล้ว
พระบรมอัฐิ หมายถึง กระดูกชิ้นใหญ่ๆ ที่จะเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง
พระบรมราชสรีรางคาร หมายถึง เถ้าที่เหลือนอกจากกระดูก เป็นส่วนที่เหลือจากการถวายพระเพลิง

 

ข้อมูล: Twitter @__PyeLy__
ภาพ: วิกิพีเดีย, www.findagrave.com

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!