กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน ทรงติดเข็มกลัดเลข ๙ แสดงถึงความศรัทธาต่อ ในหลวงไทย

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งภูฏาน เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ด้วยความสัพนธ์อันดีที่ต่อกันมาโดยตลอด และความศรัทธาต่ออดีตองค์ประมุขของไทย ในหลวงรัชกาลที่๙ ที่กษัตริย์จิกมีทรงยกย่อง พระองค์จึงทรงติดเข็มกลัดรูปเลข ๙ อันเป็นเลขประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไว้ที่พระอุระด้านซ้ายของพระองค์เอง

เมื่อปี 2549 ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏานมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งถึงในหลวงรัชกาลที่๙ ว่า “ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าได้เห็นประชาชนของไทยแสดงความจงรักภักดี และเสียสละ แก่พระมหากษัตริย์และประเทศของตน ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของประชาชนคนไทยในการป้องกันประเทศอีกด้วย”

“ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก  พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้ามีความศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งในหลายๆ เรื่อง ปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม ”

ถ้าหากใครได้ตามดูพระราชกรณียกิจของกษัตริย์จิกมีแห่งภูฏานจะเห็นได้ชัดว่า พระองค์ยังทรงตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างมุ่งมั่นและเต็มกำลัง ทรงยกให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นต้นแบบในการปกครองประเทศและประชาชน ทั้งนี้สายสัมพันธ์ระหว่างไทย – ภูฏานยังคงแน่นแฟ้นเช่นเดิม แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต แล้วก็ตาม


 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up