เผยชุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ทรงค่า… ครั้งหนึ่งที่สองพระองค์เสด็จฯ ภูกระดึง

ภูกระดึง แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ณ ที่แห่งนี้ เมื่อราวๆ กว่า 70 ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาแล้ว

และนี่คือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ทรงค่า เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ภูกระดึง ซึ่งในหนังสือ ‘ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๘๙-๒๕๑๐’ ได้มีการบันทึกว่า ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ภูกระดึง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะได้รับการประกาศให้เป็นอุทยาทแห่งชาติ 4 ปี

โดยเช้าวันนั้น เวลา 9.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปที่สนามหน้าโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของกองทัพอากาศ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย

บนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

แม้ระยะเวลาบินจะเป็นเพียงสั้นๆ แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งไม่โปรดการใช้เวลาแบบสูญเปล่าจึงทรงงานเอกสารไปด้วย ระหว่างนั้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้บินผ่านท้องที่อำเภอภูเวียงและอำเภอวังสะพุง

ทรงงานบนเฮลิคอปเตอร์

เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินถึงยอดภูกระดึง ณ เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯขึ้นประทับบนหลังช้างเพื่อทอดพระเนตรภูมิประเทศ

ประทับบนหลังเพื่อทอดพระเนตรภูมิประเทศ

จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ราษฎรที่เดินเท้าขึ้นมาจากเชิงเขาได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในโอกาสนี้ทั้งสองพระองค์ได้ประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันบนภูกระดึง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำตกธารสวรรค์ และทรงปลูกต้นสนเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้

ทรงปลูกต้นสนเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดำเนิน

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทั้งสองพระองค์ทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูกระดึงด้วย

ทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูกระดึง
ราษฎรเดินเท้าขึ้นมาจากเชิงเขาเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบนยอดภูกระดึง

แม้จะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงงาน แต่พระอิริยาบถที่น้อยคนนักจะเคยเห็นแบบต่อเนื่อง ก็ทำให้แพรวเชื่อว่าผู้ใดที่ได้ยลพระบรมฉายาลักษณ์ชุดนี้ ต้องรู้สึกเป็นบุญตาแน่นอน

keyboard_arrow_up