สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระทัย

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระพักตร์เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อ อยู่ท่ามกลางอากาศร้อน แดดเผา และทรงร่วมเดินซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศเสมือนจริงอย่างแข็งแกร่ง น่าจะเป็นภาพที่ชาวไทยหลายคนมองแล้วเลื่อมใสและชื่นชมต่อพระองค์อยู่ไม่น้อย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงร่วมเดินซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศเสมือนจริง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงร่วมเดินซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศเสมือนจริง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงร่วมเดินซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศเสมือนจริง

สำหรับคนไทยที่เติบโตมาพร้อมเรื่องราวของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือรับทราบเรื่องราวของพระองค์ผ่านการศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยามในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรแห่งหนใด ก็มักจะต้องได้เห็นภาพราชวงศ์หญิงผู้กล้าหาญ แข็งแกร่ง อย่างสมเด็จพระเทพฯ คอยตามเสด็จฯ เคียงข้างพระราชบิดาอยู่เสมอ จึงทำให้คนไทยตระหนักดีว่า พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงผู้มีความเข้มแข็ง อดทน และแข็งแกร่งไม่เฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งนอกจากจากจะทำให้เห็นว่าสมเด็จพระเทพฯ รักและห่วงปวงชนชาวไทยแล้ว พระองค์ก็ยังมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นอบอุ่นต่อพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมรับเสด็จ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ([email protected]_love_princess_sirindhorn)
พระองค์ทรงเดินขบวนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เสด็จฯเยี่ยมสมเด็จย่า ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2538

ดังเช่นเมื่อปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงร่วมซ้อมและเดินขบวนจริงในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือในยามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประชวร ประทับรักษาพระองค์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช นอกจากจะมีวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯมาเยี่ยมสมเด็จย่าฯ พร้อมพระราชบิดา ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ก็ยังมีวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จฯมาเยี่ยมสมเด็จย่าฯ ด้วยพระองค์เอง

 


ภาพ: แพรวดอทคอม, IG @we_love_princess_sirindhornงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ตอนที่ 2, Facebook: Sarawut Itsarawut, ในหลวงรัชกาลที่ ๙-พระเทพ เสด็จเยี่ยมสมเด็จย่า 4 มิถุนายน พ.ศ.2538

keyboard_arrow_up