23 ต.ค.60 ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช

เนื่องในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทางเลขาธิการพระราชวัง จึงได้รับพระราชทานโองการจาก ในหลวงรัชกาลที่ 10 สั่งเรื่องการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 

ในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย เลขาธิการพระราชวังได้เผยกำหนดรายการของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ว่าจะทรงมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ที่พระลานพระราชวังดุสิต

โดยเวลา 17.00 น. จะทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา ออกประดิษฐานร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ภายในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล มีพระสงฆ์ 57 รูป หลังสวดพระพุทธมนต์จบตามด้วยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทางพระราชาคณะ (พระภิกษุที่ได้รับสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ) จะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 จะทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตรแก่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ 57 รูป และพระราชาคณะ แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาติให้สาธุชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. โดยการเปิดให้เข้าถวายบังคมนี้จะเปิดเฉพาะเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันจักรี (6 เม.ย.) วันสงกรานต์ (13-15 เม.ย.) วันฉัตรมงคล (5 พ.ค.) วันปิยมหาราช (23 ต.ค.) 

สำหรับพระราชกรณียกิจอันสำคัญของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้สร้างให้แก่คนไทยนั้นมีจำนวนมากเลยทีเดียว เช่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาสและไพร่ในเมืองไทย ป้องกันการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสและอังกฤษ ประกาศเรื่องการให้นับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ นำระบบการคมนาคมแบบยุโรปมาปรับและพัฒนาให้เข้ากับเมืองไทยอย่าง ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ รวมถึงยังมีงานพระราชนิพนธ์อีกจำนวนมาก

 

ภาพ: สำนักพระราชวัง, นิตยสารแพรว ฉบับ 896

keyboard_arrow_up