พระรูปแห่งความทรงจำ ‘ทูลกระหม่อมพ่อ’ ต้นแบบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

account_circle

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างของทูลกระหม่อมพ่อในหลายๆด้าน ดังที่คนไทยได้เห็นจากพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมถึงการตามเสด็จทรงงานตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ทูลกระหม่อมน้อย) ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามและมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านวิชาการและศิลปะเช่นเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อ หลายครั้งที่คนไทยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของพระองค์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านทางโทรทัศน์หรือพระบรมฉายาลักษณ์ต่างๆ ก็ยิ่งนำความปลื้มปิติมาสู่คนไทยอย่างมาก แม้ว่านับต่อจากนี้ทุกภาพที่ปรากฏจะเหลือเพียงแค่ความทรงจำก็ตาม

 

ภาพ : IG@we_love_princess_sirindhorn

keyboard_arrow_up