ทำด้วยหัวใจ “ชุลีวัลย์” ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างพระราเชนทรยานน้อยเพื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Alternative Textaccount_circle

จากที่เราได้นำเสนอเกี่ยวกับคำศัพท์ในพระราชพิธีอันสำคัญของเดือนนี้ไปแล้ว วันนี้ทางแพรวดอทคอมจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์ kingrama9.th ที่เกี่ยวกับการออกแบบและจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อยมาบอกกล่าวให้ได้ทราบกัน เพราะเมื่อเราได้เห็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ จะได้เกิดความเข้าใจว่าในริ้วขบวนมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และแต่ละองค์ประกอบเป็นอย่างไร ซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย โดยนายช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ ที่ได้บอกไว้ว่างานนี้

ทำด้วยใจ เป็นมากกว่าหน้าที่

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ตลอดจนการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ โดยในการจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มอบหมายให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รับผิดชอบในการออกแบบและจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย

คุณชุลีวัลย์ วงศ์บุญ นายช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ หนึ่งในทีมงานออกแบบและจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย เปิดเผยว่า ตนเองเรียนจบสาขาวิชาศิลปะไทยจากวิทยาลัยช่างศิลป โดยเริ่มงานที่สำนักช่างสิบหมู่เมื่อปี พ.ศ. 2551 แม้ในขณะนั้นคุณชุลีวัลย์จะมีอายุเพียง 21 ปี แต่ด้วยความรักในศิลปกรรมของชาติ จึงตั้งใจฝึกฝนฝีมือ สั่งสมประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ทั้งงานออกแบบและงานแกะสลักไม้ จนได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คุณชุลีวัลย์บอกเล่าถึงความรู้สึกครั้งแรกว่า พอได้รับมอบหมายให้ออกแบบ เขียนแบบ และจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความรู้สึกภูมิใจว่าได้ทำงานถวายพระองค์ท่าน แล้วจึงศึกษารูปทรงและรูปแบบลวดลายจากพระที่นั่งราเชนทรยานองค์เดิมมาเป็นต้นแบบ โดยปรับให้มีขนาดย่อมลง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพระราเชนทรยานน้อยองค์ใหม่ พระราเชนทรยานน้อยเป็นพระที่นั่งราชยานทรงบุษบก สร้างด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจกทั้งองค์ ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 548 เซนติเมตร รวมคานหามสูง 414 เซนติเมตร มีคานสำหรับหาม 4 คาน ใช้คนหาม 56 คน

การทำงานครั้งนี้ทำด้วยใจ เป็นมากกว่างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงเปี่ยมไปด้วยพลัง กำลังใจ ทำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และคิดอย่างเดียวว่า “ฉันโชคดีได้ทำงานถวายพระองค์ท่าน เป็นบุญของชีวิตและได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

คุณชุลีวัลย์นับเป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นไทย และมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ศิลปะไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป


 

ข้อมูล : kingrama9.th

ภาพ : kingrama9.th

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up