งดงามลึกซึ้ง จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด ฝีพระหัตถ์ “พระองค์หริภา” ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือพระองค์หริภา มีพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะอย่างมาก ทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านนี้โดยตรง อีกทั้งทรงนำความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการพัฒนางานศิลปกรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในต่างจังหวัด

ในช่วงที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปะ เสด็จไปทรงทัศนศึกษาที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเห็นว่าวัดแห่งนี้มีความทรุดโทรมอย่างมาก จึงตั้งใจแน่วแน่ว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาจะกลับมาบูรณะวัดนี้ให้สมบูรณ์สวยงามดังเดิม

“หลังจากข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงกลับมาทำการสำรวจสภาพของวิหารที่วัดอีกครั้ง เพื่อดำเนินการบูรณะให้สมบูรณ์ ใช้งานได้ดีดังเดิม ความประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ตั้งใจไว้คือ การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาปฏิบัติงานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการทำนุบำรุงศิลปกรรมของชาติให้รุ่งเรือง และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับพสกนิกร เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน” (ที่มา : http://www.wattharathip.com/?lang=th#phra-viharn)

หลังจากนั้นวัดแห่งนี้จึงได้มีการเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งเรื่องการปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัด รวมถึงวิหารและกุฏิ ซึ่งในส่วนของวิหารนั้น พระองค์หริภายังทรงเป็นผู้ออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน โดยมีพระดำริให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของพระมหาชนก

ส่วนฐานของภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อสมเด็จย่า ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ซึ่งผนังนี้ทรงเลือกที่จะเขียนก่อน เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพ : FB @เรารัก “องค์หริภา” : Our Beloved Princess Siribhachudhabhorn

YouTube : @NBT Program รายการตามรอยพ่อ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!