เรื่องเล่าผ่านภาพ ชมนิทรรศการอันทรงคุณค่า “พ่อหลวงในดวงใจ Always on my mind”

บอกเล่าเรื่องราวทุกช่วงเวลาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าเหนือกาลเวลา ผ่านนิทรรศการ “พ่อหลวงในดวงใจ Always on my mind”

เริ่มใกล้เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคม สู่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ “พ่อหลวงในดวงใจ Always on my mind” ที่บอกเล่าเรื่องราวทุกช่วงเวลาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเหนือกาลเวลาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ในพระราชอิริยาบถส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปี ซึ่งทรงสถิตในใจของชาวไทยเสมอมา โดยนิทรรศการครั้งนี้เป็นการร่วมกันจัดขึ้นจาก 4 ศูนย์การค้า และสามารถชมได้ที่ศูนย์การค้าทั้ง 4 ได้แก่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช, ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ และศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด รามอินทรา ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

ในส่วนนิทรรศการ พ่อหลวงในดวงใจ…ขณะทรงพระเยาว์ จะเล่าเรื่องราว อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เอนองค์พิงพระบรมเชษฐาธิราช (พระองค์พี่ รัชกาลที่ 8), พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฉลองพระองค์ลูกเสือปัตตานี, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ จากปี 1934 พร้อมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ฯลฯ

พ่อหลวงในดวงใจ…ในพระราชอิริยาบถส่วนพระองค์ เล่าเรื่องราว อาทิ พระราชอิริยาบถทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับบทบาทสำคัญของการเป็น พ่อที่คอยอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ด้วยสองพระหัตถ์ของพระองค์เอง, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระราชอิริยาบถอันอบอุ่น, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดา เสด็จฯไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยเสด็จฯไปทรงเยือนสถานที่ต่างๆ มากมาย ฯลฯ

พ่อหลวงในดวงใจ…พระราชกรณียกิจ เผยเรื่องเล่า อาทิ ที่โครงการห้วยสัตว์ใหญ่, เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2514, ปี พ.ศ. 2516 และปี พ.ศ. 2517, เสด็จฯไปที่บ้านเจาะบากง หมู่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเยี่ยมราษฎร รับฟังปัญหา และประทับเคียงข้างราษฎรอย่างไม่ถือพระองค์ ฯลฯ

นอกจากนี้นิทรรศการพ่อหลวงในดวงใจ Always on my mind ณ ศูนย์การค้าทั้ง 4 ยังมีบริการสถานที่วางดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

 


เรื่อง: บะหมี่กุ๊งกิ๊ง_แพรวดอทคอม

keyboard_arrow_up