ในหลวง ร.10 พระราชทานหมวกแก๊ป-ผ้าพันคอแก่ประชาชนในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 – 5 ธันวาคม 2560 ดำเนินกิจกรรมในเขตต่างๆ ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจัดสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 – 3 สิงหาคม 2560 (กำหนดจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเป็นจิตอาสา ร่วม “ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กรกฎาคมนี้” ที่อาคารรับรอง พระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า…โทร. 0-2356- 0887)

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 – 28 กรกฎาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมใน “จังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน

ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 – 5 ธันวาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมใน “ทุกจังหวัดทั่วประเทศ”

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำ “หมวกแก๊ปพระราชทาน” และ “ผ้าพันคอ” ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย “สมุดบันทึกความดี” พระราชทานแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนและเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!