“รายอนี่ยุติธรรม” ขอบเขตของสถาบันกับการเมือง

ในช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทรงไม่เคยแบ่งแยกใดๆ พื้นที่จะทุรกันดารขนาดไหน หรือประชาชนจะนับถือศาสนาใด ทั้งสองพระองค์ก็ทรงปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเสมอมา

ในขณะเดียวกันความอัดอั้นของประชาชนที่ประสบพบเจอกับปัญหา ต่างก็ต้องการให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทราบ เพราะการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนนั้น ก็เปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างนำทางที่ประชาชนฝากความหวังเป็นที่พึ่งพา ทั้งเรื่องปากท้อง โรคภัยไข้เจ็บ ไปจนถึงบางทีก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งพระองค์เองก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งหมดได้อย่างอยู่ในขอบเขต

จากบทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งถึงเรื่องการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีความตอนหนึ่งที่พระองค์รับสั่งถามนักข่าวที่มาเข้าเฝ้าฯถึงเรื่อง ขอบเขตของสถาบันกับการเมือง ไว้อย่างน่าสนใจว่า

“ขอถามนักข่าวที่รู้เรื่องกฎหมายว่าอย่างนี้เป็นการทำผิด เป็นการเมืองหรือเปล่า ที่ฉันเข้าไปเยี่ยมราษฎรแล้วชาวบ้านมาบอกให้รู้ว่า

ขอให้ท่านช่วยพูดกับเจ้าหน้าที่สูงๆ หน่อยว่าให้เห็นใจคนไทยอิสลามบ้าง ขอให้เข้าใจว่าเขานี่อยากอยู่อย่างสงบเท่านั้นเอง

“อันนี้การเมืองไหม…ฉันแยกไม่ถูกว่าฉันย่ำลงไปตรงการบ้านการเมืองหรืออะไรตรงไหน ฉันทราบ ฉันรู้อย่างเดียวว่า ถ้าดับร้อนของคนไม่ได้แล้ว ภาคใต้เราอาจจะต้องเสียแก๊สธรรมชาติไป ซึ่งเมืองเราควรจะรักษาไว้ เพื่อนฝรั่งบอกว่าสงสัยมีน้ำมันที่อ่าวไทยทางภาคใต้ ไม่ใช่เฉพาะแก๊ส แล้วถ้าเผื่อคนไทยทั้งพุทธทั้งอิสลามตีกันนัวอย่างนี้ มันก็แย่ ทางที่จะสูญเสียกันก็เป็นไปได้

“นาวิกโยธินชั้นเด็กมาบอกว่า ข้าพเจ้าอยากให้ท่านรับสั่งกับนายกรัฐมนตรี (ตอนนั้นเป็นสมัยนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์) ว่าอยากให้ปรับเงินเบี้ยเลี้ยงของตำรวจให้ได้เท่ากับทหาร แล้วเหตุการณ์มันจะได้ดีขึ้น เพราะว่าตำรวจได้เงินน้อย

“ฉันบอกว่าไม่เป็นไร ฉันจะบอกนายกรัฐมนตรีให้ นี่การเมืองแล้วใช่หรือไม่…ฉันก็ไม่ทราบจะทำอย่างไร

“สำหรับจุฬาภรณ์ เด็กคนนี้เก่งภาษา เดี๋ยวนี้พูดภาษาพื้นเมืองภาคใต้ได้ ที่เรียกว่าภาษายาวี จุฬาภรณ์บอกว่า พอพูดกับชาวบ้านเท่านั้น เขาก็เข้ามากระซิบว่า ใครเขาจะแยกดินแดนอะไร เขาไม่ทราบ พวกเขารักรายอ (ในหลวง) เพราะรายอนี่ยุติธรรม รายอทำนุบำรุงศาสนาอิสลามและทำนุบำรุงศาสนาพุทธเท่ากัน แล้วเขาบอกว่า เหตุที่เขาไม่อยากพูดไทยเพราะว่าเป็นอันตราย เขาบอกว่าเขารักทหาร รักนาวิกโยธิน เพราะทหารนี่ยุติธรรม”

ที่มา : หนังสือ “รอยยิ้มของในหลวง” ในบทชื่อ “พระราชินีพระราชทานสัมภาษณ์…แก่กลุ่มนักข่าวหญิง” โดย อาริยา สินธุจริวัตร บุนนาค จากหนังสือพระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์แก่กลุ่มนักข่าวหญิง พ.ศ.2523

Praew Recommend

keyboard_arrow_up