“เขานึกว่าเราไม่ใช่คน” ความรักที่มีต่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่สามารถบอกได้

ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังเสด็จพระราชดำเนินไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อทรงดูแลทุกข์สุขประชาชน ก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งที่ประชาชนต่างแสดงออกถึงความรักและอยากใกล้ชิดกับพระองค์ให้ได้มากที่สุด

มีอยู่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่กลุ่มนักข่าวหญิงถึงบางเหตุการณ์ที่พระองค์และในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประสบพบเจอในขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวบ้าน ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงไม่เคยถือพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียว

“พระเจ้าอยู่หัวบอกว่า นี่น่ะอันตรายอย่างหนึ่ง เขานึกว่าเราไม่ใช่คน นึกว่าเราเป็นเทวดา จะบอกเท่าไหร่ๆ ก็ไม่ฟัง พูดอธิบายเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟัง แย่งกันฉุดพระบาทของพระเจ้าอยู่หัว ท่านบอกว่าอย่างนี้ก็ล้มสิ ต่างคนต่างจะเอาพระบาทขึ้นไว้บนหัว คนนั้นแย่งข้าง คนนี้แย่งอีกข้าง เรื่องนี้นานมาแล้ว

“พระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกัน เขาเห็นทรงเหนื่อยมา เหงื่อไหล เขาก็วิ่งมา อุตส่าห์เอาแก้วมา แล้วเปิดน้ำอัดลมมาให้ ขนาดจนๆ นี่วิ่งเอามาให้ พวกทหารองครักษ์บอก เสวยไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ เสวยไม่ได้ แต่ท่านก็เสวย รับสั่งว่า ‘ไม่ได้ เสียน้ำใจ’

“พระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจฝ่ายอารักขา เขาก็รักและเป็นห่วง เขาไม่ได้ตั้งใจจะขัดขวาง แต่เขากลัวและเป็นห่วง และนี่คือความรักของประชาชนที่ฉันจับใจ บอกกับฝรั่งว่าจับใจ ไม่มีวันลืมเลยเป็นอันขาด”

ที่มา : หนังสือ “รอยยิ้มของในหลวง” ในบทชื่อ “พระราชินีพระราชทานสัมภาษณ์…แก่กลุ่มนักข่าวหญิง” โดย อาริยา สินธุจริวัตร บุนนาค จากหนังสือพระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์แก่กลุ่มนักข่าวหญิง พ.ศ.2523

keyboard_arrow_up