รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง กรมศิลปากรจัดทำหนังสือรวมคำศัพท์งานพระราชพิธีพระบรมศพ อ่านฟรีทางออนไลน์ได้แล้ว

ทุกวินาทีต่อจากนี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ที่ชาติไทยจะต้องจารึกเอาไว้ เพื่อเป็นคลังความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังในอนาคต ดังนั้นการจัดทำ หนังสือรวมคำศัพท์งานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่ควรค่าแก่การอ่านอย่างยิ่ง

ภายในหนังสือรวมคำศัพท์ฉบับนี้มีทั้งหมด 50 หน้า โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบหมายให้ทางกรมศิลปากรเป็นผู้จัดทำและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วยเรื่องราวของคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพทั้งหมด อีกทั้งยังมีรายละเอียดให้ผู้อ่านสามารถสะกดคำศัพท์ให้อ่านได้อย่างถูกต้อง

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ แล้ว ยังเป็นการได้ศึกษาขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีเกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญของชาติได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนไทยและคนรุ่นหลัง โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.m-culture.go.th/th/ebook/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej’s_Funeral/mobile/index.html#p=1

เพื่ออ่านหนังสือรวมคำศัพท์งานพระราชพิธีพระบรมศพได้ฟรี เสมือนกับการเปิดหนังสือจริงๆ

 

keyboard_arrow_up