รายละเอียดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล 9 มิถุนายน ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วม พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีดังกล่าว และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) ทรงเป็นประธานสงฆ์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับทรงให้อัญเชิญพระพุทธนิรันตราย พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่ จากเดิมมีบทสวดมนต์ ๒๘ บท ทรงให้เพิ่มเติมบทสวดมนต์อีกจำนวน ๙ บท รวมเป็น ๓๗ บท โดยพระราชทานหนังสือสวดมนต์นี้ให้แก่ผู้มาเข้าร่วมพิธี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ นำไปมอบให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อย่างทั่วถึง

ประชาชนที่มาร่วมพิธีมหามงคลในวันดังกล่าว สามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกลับไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้

และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ประชาชนสามารถมารับหนังสือสวดมนต์ได้ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป สามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD MCOT Family ช่อง 14 และ Thai TV Global Network (TGN) หรือทางช่อง NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ

นอกจากนี้บริเวณสวนอัมพรยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ส่วนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.

keyboard_arrow_up